Back

Solenergiklyngen utvider fagstaben

Solenergiklyngen søker en forretningsutvikler til å fremme innovasjon og vekst, og en innovasjonsrådgiver med kompetanse på virkemiddelapparatet og finansiering.

– Vi er ute etter fremoverlente kandidater som passer inn i et innovativt miljø som jobber med fornybar energi, sier Ine Foss i Kvikkere Hoder.

Mens store deler av Norge står stille, er Solenergiklyngen i full gang med å ansette nye spesialmedarbeidere med god forretningsforståelse. Kvikkere Hoder er hyret inn til å bistå med rekruttering.

– Det er spennende å samarbeide med Solenergiklyngen, som har en så viktig samfunnsoppgave, sier Ine Foss i rekrutteringsselskapet.

Hun er daglig leder Kvikkere Hoder som også jobber med omstillings- og endringsprosesser – og er et av de mange spennende oppstartsselskapene hos Business Lillestrøm.

Ingen grunn til å vente
De utlyste stillingene i Solenergiklyngen er engasjementsstillinger i minimum to år, med kontoradresse Oslo/Fornebu. Søknadsfristen for begge stillingene er 25. mai.

Er du interessert en av stillingene er det er utelukkende en fordel å være raskt ute med søknaden. Det jobbes fortløpende med kandidater som er aktuelle.

– Vi er ute etter fremoverlente kandidater som passer inn i et innovativt miljø som jobber med fornybar energi, sier Ine Foss
Raskt voksende næring
Solenergi er verdens raskest voksende energikilde. De som ansettes i de nye stillingene i Solenergiklyngen får muligheten til å bli med å påvirke det globale energimarkedet i en mer klimavennlig retning.

Solenergiklyngen er den nasjonale næringsklyngen for solenerginæringen i Norge. Klyngen jobber også mot det internasjonale markedet. Den er organisert som en frittstående forening eiet av partnerne, med eget styre. Solenergiklyngen har i dag 100 partnere, hvorav over 90 er private bedrifter som jobber innenfor solenergibransjen.

Les mer om de utlyste stillingene her: