Back

Akershus Energi trapper opp solenergisatsing

Akershus Energi har kjøpt en tredel av Solenergi FUSen. Det snart 100 år gamle energiselskapet er ikke lenger bare et vannkraft- og fjernvarmeselskap.

FUSen-gründer Thor Christian Tuv uttrykker stor tilfredshet med å få Akershus Energi inn på eiersiden: – Selskapet er solid, med lang erfaring og bred kompetanse innen fornybar energi. Og så tenker de langsiktig, akkurat som oss, sier han.

Frank Sagvik som leder Akershus Energis nye, store fornybarsatsing, er særdeles fornøyd med å få avtalen med FUSen i havn: – Vi anser FUSen som det beste solkraftselskapet i Norge rettet mot bedriftsmarkedet, og ser virkelig fram til dette samarbeidet.

Felles ekspertise og erfaring skal nå brukes for å styrke solenergisatsingen inn mot de profesjonelle eiendomsaktørene. Fusen som hadde sin spede start i Lørenskog i 2012, er allerede Norges største leverandør av komplette solcelleanlegg i bedriftsmarkedet. Så langt har FUSen bygd ut over 100.000 kvm med solcellepanel, inkludert de fleste av de aller største anleggene i Norge

Investeringssjef Claus Nerhagen (t.v.) og direktør Frank Sagvik i Ny fornybar i Akershus Energi ser store muligheter for Solenergi FUSen. Daglig leder Thor Christian Tuv og styremedlem Nora Holst Haaland mener dette samarbeidet er viktig for utviklingen av solenergiselskapet.

Fornybarsamfunnet trenger solenergi
Thor Christian Tuv har god kjennskap til Akershus Energi, ikke minst gjennom Solenergiklyngen -– den nasjonale næringsklynge for solenergi – der begge selskapene er med. De er enige om at solenergi blir en viktig del av den samlede fornybarsatsingen som må til i Norge, for å få en raskere overgang til et bærekraftig samfunn.

– Vi trenger mer fornybar energi for å bli et mer bærekraftig samfunn. I tillegg til vannkraftproduksjon satser vi også bredt på annen fornybar energi, forteller konsernsjef Eskil Lunde Jensen i Akershus Energi.
Med Akershus Energi som en nyskapende og vekstorientert deleier, får solenergiselskapet også større, finansielle muskler, påpeker Tuv.

– Emisjonen gir grunnlag for ytterligere utvikling av selskapet. Vi tenker ekspansivt og ser store muligheter i Norge i årene fremover, sier solenergigründeren.

Bredder ut virksomheten
Akershus Energi som er eid av Viken fylkeskommune, definerer seg som et selskap for fornybar energi og grønn infrastruktur. Det er lagt en ny strategi for å satse bredere innen fornybar energi som sol, vind og hydrogen – i tillegg til å utvikle vannkraften som har vært kjernevirksomheten siden 1922. Energiselskapet startet i 2005 levering av fjernvarme og åpnet i 2013 Norges største solvarmeanlegg i Lillestrøm, som en del av fjernvarmeanlegget Akershus Energipark.

I 2017 ervervet Akershus Energi 13 prosent av solenergiselskapet Otovo som leverer solcelleløsninger til privatmarkedet. Nå går kraftkjempen også inn i bedriftsmarkedet, gjennom sitt medeierskap i Solenergi FUSen.

Akershus Energi stiftet i 2019 hydrogenselskapet Green H2 Norway AS, sammen med Nel Hydrogen, Greenstat og sveitsiske H2 Energy, for å etablere storskala produksjon og distribusjon av hydrogen til transportnæringen i Norge.

Vikens ledende energiselskap er også medeier et av Norges største datasentre, OS-IX, sammen med Bulk Infrastructure. I tillegg er vindkraft i ferd med å bli et satsingsområde. Akershus Energi samarbeider med flere aktører om å realisere vindkraftprosjekter i løpet av 2020.