Back

Akademia vil bistå i innovative innkjøp

Det viktigste redskapet for offentlige innovasjon og omstilling er innkjøpsmakt – og riktig bruk av forskningsekspertise.

Barbro Renland Nordby fra Solenergiklyngen ledet panelsamtalen med f.v. Heidi Elise Rygg, Bærum kommune, Jesper W. Simonsen, Norges Forskningsråd, Susanne Lützenkirchen, Bymiljøetaten og Lars Atle Holm, NMBU.

Løsninger for fremtidens bærekraftige byer og samfunn skapes best dersom offentlige og private innkjøpere ikke går til innkjøp av gårsdagens løsninger, men heller tar med forskerne for å finne løsninger for morgendagen. Det er bra for miljø, for folk – og for næringsutvikling.

Dette var bakteppet da 45 forskere og kommuner møtes til seminaret «Akademias rolle i offentlige innkjøp» på Ekebergrestauranten 4. desember.

Offentlig sektor har mange store oppgaver, velferd, helse bygging av infrastruktur og utdanning er noen av disse. I denne sammenheng er anvendt forskning særlig viktig, ikke minst fordi forskerne er så tett på brukerne. Forskningsinstituttene kan også mobiliserer industrimiljøer, noe som er helt avgjørende for å kunne ta i bruk nye løsninger fra forskning generelt og anvendt forskning spesielt.

Smart måling av luftkvalitet
– Oslo kommune er sammen med Kristiansand, Bergen, Bærum og Drammen med i forskningsprosjektet iFlink som ledes av er NILU – Norsk institutt for luftforskning, fortalte rådgiver i bymiljøetaten, Susanne Lützenkirchen.

Prosjektet skal finne og utvikle gode og smarte teknologiløsninger for å måle luftkvalitet og støyforurensning. Arbeidet tar også sikte på å utvikle sanntidstjenester som enkelt skal kunne gi informasjon til innbyggerne.

Lützenkirchen håper prosjektet resulterer i ny teknologi som kan anvendes på en smart måte til nytte for innbyggere, fagpersoner og politikere.

Grønne anskaffelser
Konferansens Key note speaker, direktør Kristin Halvorsen i Cicero, innledet dagen med et innlegg om Grønne anskaffelser – og hvorfor er det viktig at forskerne er med.

– Forskere kan bidra med fornybare, innovative og rimelige løsninger. De gir oss også med innsikt og kvalitetssikring i en jungel av grønnvasking, sa hun.

Halvorsen påpekte at offentlig anskaffelser kan lære av markedet for grønne obligasjoner.

Innspill til handlingsplan
Innkjøpsseminaret vil danne grunnlag for et innspill til regjeringens handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser.

– Klima- og miljødepartementet har gitt Difi ansvaret for å utarbeide handlingsplanen i samarbeid med Miljødirektoratet. Vi har bedt deltakerne og innlederne på seminaret om innspill, forteller Kunnskapsbyens prosjektleder Anette Gangnæs i Grønn innkjøpsarena.

Hun vil sørge for å videreformidle innspillene fra deltakerne, i en samlet uttalelse med synspunkter og anbefalinger til Difi innen fristen 20. mars.