Back

Elkem Solar utløste skaperlyst

Solenergi bidrar til å redusere klimautslippene – og åpner nye forretningsmuligheter, noe deltakerne i Innovation Camp har fått et godt innblikk i.

Verksdirektør Geir Ausland tok imot ingeniørene som deltar på «Innovation Camp Sol og energi» og åpnet dørene inn til den verdensledende solcellefabrikken til Elkem Solar, på Herøya.

Onsdag denne uken fikk de 16 deltakerne, som alle er ingeniører, besøke solcellefabrikken til Elkem Solar, på Herøya. Elkem Solar fikk Næringslivets klimapris 2017 for sitt banebrytende og langsiktige arbeid med utviklingen av en ny produksjonsmetode for solcellesilisium.

På Herøya fikk deltakerne en hel dag sammen med verksdirektør Geir Ausland og forretningsutvikler Torgeir Ulset. De kunne fortelle at selskapet allerede har halvert sine produksjonskostnader to ganger, og at det har ambisjoner om å halvere kostnadene én gang til.
– Innovasjon har vært helt avgjørende for denne utviklingen. Kostnadene er redusert i et tempo som ingen hadde trodd var mulig. Solceller er nå blitt så effektive og billige at de konkurrerer ut fossile energikilder mange steder, sa Ausland, som også kunne fortelle at Elkem Solar har verdens laveste CO2-avtrykk for produksjon av solceller.

Rana Ireifij og Torbjørn Sortland, som begge har bakgrunn fra oljesektoren, lot seg fascinere av teknologikompetansen og den ekstreme innovasjonsdriven i solbransjen.

Har fått sol i hjertet
– Dette er kjempegøy. Dette har truffet meg i hjertet og har vært en fantastisk «eye opener» for meg, sier Rana Ireifij som har 20 år bak seg i oljebransjen.
Hun vil gjerne prøve seg på noe nytt, og gjøre noe for fremtiden.
– Jeg har alltid tenkt at jeg er en «believer of solar energy». Men nå har jeg også fått se det. Jeg har fått bevis. Sola er til å stole på. Spørsmålet jeg stiller meg er: Hvor har jeg vært alle disse årene?
Hun synes teknologien er spennende. Samtidig opplever hun at den gir en god følelse.

– Dette er en energikilde som varmer. Solenergi vil bidra til bedre liv for så mange mennesker – ikke minst i de fattige delene av verden, men også i vårt land og for mine barn, sier hun.

Forretningsutvikler Torgeir Ulset tok med en gruppe ingeniører som fikk bryne seg på utfordringer knyttet til konstruksjonen av understell for flytende solparker.

Åpner nye muligheter
Rana Ireifij betrakter solenergi som den neste generasjonens energikilde.
– Solenergi trenger vi å bekymre oss for å bruke opp. Den forsvinner ikke, sier hun.
Torbjørn Sortland som kommer fra oljeserviceindustrien, forteller at han har fått oppleve en ny måte å tenke på. For ham har programmet vært todelt positivt, både med hensyn til teknologi og innovasjon.
– Solenergi og batterier er to nye tekniske og kommersielle fagfelt for meg. Men jeg ser at det rommer store muligheter til å lage nye produkter som kobler ulike teknologier sammen. Og jeg har egentlig mest lyst til å skape noe selv, innrømmer han.

Møte med virkeligheten
Torbjørn Sortland berømmer også programmet for å ha et spennende innovasjonsinnhold, særlig innenfor «design thinking». Han er blitt positivt overrasket, og har fått vekket lysten lyst til å gå solveien.
– Vi har jobbet med Canvas-metoden. Det ser enkelt ut, men det er vanskelig, innrømmer han.
Ingeniøren forteller at han trodde innovasjonscampen skulle være mer skolebenk-aktig.
– Det har den ikke vært. Her møter vi flinke folk som er «hands on». Vi kommer inn i bedriftene, får møte ansatte og får oppleve hvordan de løser både tekniske og andre utfordringer, forteller Torbjørn Sortland.

«Sol og energi» er et seks ukers innovasjonsprogram for å utforske nye forretningsmuligheter. Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon står bak programmet, som støttes av Oslo og Akershus sitt regionale innovasjonsprogram.