Back

Fyller kravene til å bli universitet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått beskjed om at de formelle kravene til å bli godkjent som universitet er oppfylt.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) anbefaler at høyskolen skal få status som universitet.

Adm. direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm gleder seg med Curt Rice og HiOA.

– Dette er strålende. Det er en utrolig stor jobb som er gjort i HiOA for å få til denne godkjenningen. Nå ser vi fram til at dette også blir det endelig resultatet, sier adm. direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Rapporten fra den sakkyndige komiteen er nå formelt avlevert til Kunnskapsdepartementets tilsynsorgan for kvalitet i høyere utdanning – NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) – for videre behandling, før saken går til avgjørelse i NOKUTs styre. Neste styremøte er 12. desember.
– Dette er en stor dag for studenter og ansatte ved HiOA. Jeg er veldig glad og stolt. HiOA skal bli universitet for å heve kvaliteten i forskning og utdanning, og kunnskapen vi bringer videre til studentene våre, arbeidslivet og samfunnet for øvrig, sier rektor Curt Rice til HiOAs hjemmeside.
Der er også kunnskapsminister Henrik Asheim raskt ute med sine gratulasjoner. Dersom den foreliggende anbefalingen følges i NOKUTs styre lover han en rask behandling.
Dersom Kunnskapsdepartementet innstiller søknaden, er det Kongen i Statsråd som fatter det endelige vedtaket, og hva det nye navnet blir. Etter dette legger HiOA opp til at det nye universitetet lanseres ved studiestart i august 2018.