Back

Fra olje til sol på seks uker

Solenergiklyngen koblet 15 ingeniører fra andre miljøer inn i solenergibransjen. Seks uker senere hadde tre fått jobbtilbud og ni ville starte egne bedrifter.


Tekst: Lill-Torunn Kilde

– Mange av dem hadde mistet jobbene sine i oljebransjen. Noen plukket vi opp fra NAV, fortalte Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen, under et foredrag på OREECs årskonferanse i Oslo fredag 4. mai.

Ingeniørprosjektet ble drevet fram av Solenergiklyngen og Kjeller Innovasjon, med støtte fra Problemsolvers og Regionalt Innovasjonsprogram for Oslo og Akershus. Kandidatene i prosjektet ble koblet mot partnere i Solenergiklyngen.
– Alle industripartnerne sa ja. Alle ville dele og stille opp. Vi fråtset i problemstillinger og utfordringer som kandidatene våre kunne ta tak i og skape innovasjon og nye tjenester, sier Berentsen.

Design som verktøy
Målet med prosjektet var å finne metoder for å videreutvikle ideer gjennom bruk av Design Thinking. Gjennom teamarbeid og utallige telefoner med kundene, fikk kandidatene trening i å pitche og legge fram resultater.
Gjennom møteplassene til Solenergiklyngen fikk kandidatene presentere seg og bruke tid på networking.
– Kandidatene er med oss fortsatt. Vi følger dem videre og bistår i gründerfasen, sier Berentsen.

Klynger gir snarveier
I foredraget trakk hun fram klyngens refleksjoner etter prosjektet.
– Vi ser helt klart at nettverk er en viktig nøkkel for grønn næringsutvikling, og at det å jobbe i klynger gjør alt så mye lettere. Det er kort vei til ressurser og kunnskap, og man holder seg oppdatert. Vi bør framover også se mer konkret på mulighetene for å øke koblingene mellom de ulike klyngene. Umodne bransjer kan lære enormt mye av mer etablerte bransjer i andre klynger, sier hun.