Back

Solenergiklyngen i «EMC i smarte nett»

Solenergiklyngen vil bidra i et nytt prosjekt som skal sikre problemfri drift av smarte nett, ved å effektivt og korrekt håndtere problemer forårsaket av nye typer utstyr.


EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) er avgjørende viktig etter hvert som utbredelsen av utstyr med kraftelektronikk tiltar. I forbindelse med en stadig større utbredelse av elbiler, solcellepanel og nye forbrukerelektronikk, har også antall tilfeller med elektromagnetisk interferens mellom utstyr økt.

Prosjektet «EMC i smarte nett» er støttet av ENERGIX-programmet i Forskningsrådet. Prosjektet som har en budsjettramme på 3,3 millioner kroner, skal gi råd om hvordan problemene skal håndteres, slik at en sikrer problemfri drift av et smart nett som inneholder økende mengder kraftelektronikk.

Elektromagnetisk interferens er i ferd med å bli et samfunnsproblem med stadig større konsekvenser. Problemene som har oppstått kan rangeres fra irriterende til potensielt farlige. At det ikke er mulig å styre belysningen når induksjonstoppen går, er relativt ufarlig. Det er langt mer alvorlige når varmeelementer ukontrollert skrur seg av og på.

Det toårige prosjektet (2018 og 2019) skal oppsummere resultatene i en håndbok om feilsøking av nye typer EMC-problemer, som skal bistå nettselskap i å håndtere disse riktig og effektivt.

Solenergiklyngen deltar i prosjektet sammen med Power Quality Analysis – PQA (prosjekteier), Energi Norge (prosjektleder), Hafslund Nett, Skagerak Nett, Lyse Elnett, Eidsiva Nett, NTE Nett, Smartgridsenteret, Elbilforeningen, og NVE.