Back

Vil styrke Glava Energy Center

Alf Bjørseth og Tommy Strömberg gir bort testparken for solenergi og øvrige eiendeler i Glava Energy Center AB til foreningen som driver Glava Energy Center.

Alf Bjørseth og Tommy Strömberg har vært initiativtakere og pådrivere i oppbyggingen av Glava Energy Center.

For ni år siden grunnla Glava Energy Center Ekonomisk Förening som gjennom årene har utviklet seg til å bli et ledende innovasjonssenter for solenergi og energisystemer i Skandinavia.

De første konkrete skrittene i utviklingen av Glava ble tatt året før, gjennom bygging av en solpark som deretter ble den største i Sverige. Initiativtaker til denne investeringen var Glava Energy Center AB, eid av Alf Bjørseth og Tommy Strömberg, som begge hadde ledende roller i den globale solindustrien.

– Styrker innovasjonssenteret
Selve solparken har vært i Glava Energy Center ABs eie helt frem til i dag. I forbindelse med den årlige solenergikonferanse i Glava 8. mai, kunngjorde imidlertid Alf Bjørseth og Tommy Stromberg at de vil overføre solparken og andre eiendeler i Glava Energy Center AB til Glava Energy Center Ekonomisk Förening.

De er begge overbevist om at solparken vil være i gode hender og vil bli utnyttet og utviklet optimalt. Alle involverte parter er enige om at denne overføringen vil styrke energisenterets virksomhet, både på kort og lang sikt.

Tommy Strömberg påpeker at overføringen er et resultat av den positive utviklingen som Glava Energy Center har hatt gjennom en årrekke. Antall medlemmer har stadig økt, og senteret har i dag tatt en nøkkelrolle blant svenske og norske interessenter i solbransjen.

– Glava på rett spor
Glava Energy Center Ekonomisk Förening, der Per Eiritz er styreleder, er svært takknemlig og glad for avgjørelsen om å overføre solparken til foreningen.

– Det viser at vi er på rett spor når det gjelder utvikling av senteret, sier Per Eiritz.

Han mener senterets betydning vil bli ytterligere styrket i og med at interessen for solenergi er på sterk frammarsj både i Sverige, Norge og globalt.