Back

Vil satse på næringsliv og gründerskap

Fylkesrådsleder Anette Solli (H) la frem Akershus fylkeskommunes budsjettforslag foran det øvrige fylkesrådene; f.v. Solveig Schytz (V), Ida Lindtveit Røse (KrF), Tom Staahle (Frp), Ole Jacob Johansen (Frp), Lise Hagen Rebbestad (H) og Håkon Snortheim (H). Foto: skjermdump av budsjettfremleggelsen i Akershus fylkeskommune

Fylkesrådsleder Anette Solli trakk fram nødvendigheten av å styrke det lokale næringslivet, da hun presenterte forslaget til Akershus-budsjett for 2024.

– Vi skal være en god partner for å sikre et sterkt mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv, påpekte Solli i sin første budsjettfremleggelse i «nye Akershus».

Den politiske ledelsen i fylkeskommune er opptatt av å løfte utdanningstilbudet og sikre et fremtidsrettet og innovativt næringsliv i regionen. Satsingen på utdanning og næringsliv er blant de endringene som fylkesrådet fra Høyre, Frp, KrF og Venstre har foretatt i Akershus-budsjettet, som det rødgrønne fylkesrådet i Viken la fram for tre uker siden.

Budsjettforslaget for den nye fylkeskommunen ble presentert av fylkesrådsleder Anette Solli (H), sammen med fylkesråd for finans, Tom Staahle, fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø, Solveig Schytz og fylkesråd for næring, idrett, folkehelse og mangfold, Ida Lindtveit Røse.

Opptatt av utdanning

Det nye fylkesrådet vil innføre fritt skolevalg og legge til rette for et fleksibelt opplæringsløp som tar hensyn til ungdom og voksnes ønsker, erfaringer og livssituasjon.

En satsing på «UngInvest» skal bidra til at flere elever vill fullføre – og bestå – en videregående utdanning. Ordningen vil gjøre det mulig for elever å gjennomføre videregående skole på egne premisser.

Fylkesrådet ser også behov for å se nærmere på finansieringen av Fagskolen i Viken og etablering av Campus Romerike. Dette vil fylkesrådet komme tilbake til i revidert budsjett 2024.

Restarter forskningsfond

Fylkesrådet vil styrke samarbeidet mellom næringslivet og forskningsmiljøene. I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen en avvikling av Regionale forskningsfond. For å unngå at fylkeskommunens arbeid med forskningsbasert innovasjon faller bort, vil fylkesrådet opprette en egen fylkeskommunal ordning.

Fylkesrådet vil derfor bevilge 4,6 millioner kroner, for å svare ut en av de største utfordringene som den ser for næringsutvikling i vår region – nemlig mangel på kommersialisering av forskning. Ordningen vil bli og lyst ut tidlig i 2024.

Satser på gründere

Akershus skal være et fylke der det er attraktivt å etablere næringsvirksomhet, der det legges til rette for et mangfold av gründere og jobbskapere. Fylkeskommunen skal styrke samspillet med det private næringslivet, gjennom å åpne nye muligheter for privat initiativ, kunnskap og kapital.

Fylkesrådet mener det er behov for å styrke inkubatorordningene. I 2024-budsjettet økes bevilgningen til inkubatorene med 775.000 kroner. Timesatsen settes opp fra 900 til 1000 kroner.

Ny fylkesorganisering

Fra 1. januar 2024 skal Viken fylkeskommune avvikles. De nye fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra samme tidspunkt.

Fylkesrådet for Akershus ble presentert da det nye fylkestinget i Akershus fylkeskommune ble konstituert 17. oktober.