Back

Innovasjonskurs ga nytt kundefokus

– Innovasjon må ha kunden i sentrum. Det sier Rémi Goget hos Dynea, som var en av deltakerne i det nye master-kurset om innovasjonsledelse.

Tore Hillestad er glad NHH-kurset kunne innledes med fysisk tilstedeværelse. Her er han på scenen sammen med Digital Norways Annita Fjuk, Marit Heiberg og Anette Gangnæs, begge fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Goget som er Licensing & Project Manager hos Dynea i Lillestrøm, fikk toppkarakteren A på eksamen etter videreutdanningskurset som ble gjennomført i fjor høst, i regi av NHH Executive, Digital Norway og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Dynea hadde med fire deltakere fra prosessteknologi, forskning, drift og økonomi, på studiet. Kurset som ga 7,5 studiepoeng på masternivå, var gratis. Normalt koster det 50.000 kroner per deltaker.

– Jeg er veldig godt fornøyd med både innholdet og gjennomføringen. Kurset ga oss som deltakere både annerkjennelse og litt ekstra praktisk pondus med på veien, gjennom en nyttig «verktøykasse» og faglige elementer som vi kan bruke.

Han synes det var spennende med en blanding av studentene fra flere bransjer og bedrifter.

– Det ga innsikt i andre bedriftskulturer, som åpnet for lærerik informasjonsdeling. Muligheten for å få tilgang på foredragsholderne gjennom chat var også et stort pluss.

Leder samarbeid akademia hos Digital Norway, Annita Fjuk, som var initiativtaker til det nye kurstilbudet – deltok også som foreleser.

Poenget er forbedring

– Innovasjonen er ikke et mål i seg selv. Den er kun et verktøy for å oppnå en forbedring. Først da får innovasjonsleveransen en verdi, påpeker Goget.

Han er overbevist om at både han selve og kollegaene som deltok på studiet, kan bli konstruktive støttespillere for Dyneas leder for endringskapasitet – og med det bidra til å gjøre selskapet enda mer kundesentrert og framtidsrettet.

Bedriftskulturen kan både være en hjelp eller en hindring i innovasjonsarbeidet, avhengig av balansen mellom nytte og utfordring. Det er også viktig å forstå graden av risikoaversjon hos bedriftsledelsen, påpeker han.

– De fleste av våre kunder, så vel som de fleste selskapene i kjemisk industri, produksjon, olje og gass, farmasi, mat og drikke, tjenester og offentlig virksomhet har mye data til rådighet. Den store utfordringen er å konverter dataene til verdifull informasjon. Innovasjon via digitalisering kan være nøkkelen for de fleste av oss hvis disse dataene kan kontekstualiseres riktig.

Rémi Goget betrakter innovasjonsstudiet som en del av Dyneas «continuous learning»-prosess som foregår på tre måter:

Programdirektør Tore Hillestad i NHH Executive, som ledet samarbeidet med Digital Norway og Kunnskapsbyen Lillestrøm om utviklingen av utdanningstilbudet, var også ansvarlig for gjennomføringen av master-kurset i Lillestrøm.
  1. gjennom egenlæring
  2. «learning by doing» (sosial læring sammen med kolleger)
  3. og – som i dette tilfellet – formell læring med eksamen og karakterer

Skal ha praktisk nytte

NHH Executives formål med programmet er å presentere faglige perspektiver med praktisk nytte for deltakerne og deres virksomheters utvikling og måloppnåelse. NHHs erfaring er at dersom deltakerne anvender modeller på relevante tema og utfordringer i egen kontekst, vil dette øke læringsutbyttet for deltakerne og verdien av programmet for virksomheten.

– Det har være både faglig utviklende og kjekt for NHH og våre forelesere å arbeide sammen med deltakerne fra Lillestrømregionen, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Digital Norway, sier Tore Hillestad, som er programdirektør i NHH Executive.

Kursdeltakerne ble stilt overfor relaterte utfordringer og muligheter. Ettersom de kom fra ulike bransjer og sektorer, ble det også gode muligheter til å lære ved å dele erfaringer og perspektiver på tvers av fag, bransjer og virksomheter, påpeker han.

– En tom stol i møterommet kan være en god påminnelse om at kunden alltid skal være til stede i det vi foretar oss, sier Rémi Goget hos Dynea.

Den tomme stolen

– Kurset har forandret måten jeg ser på kundene mine og hvordan jeg best skal imøtekomme deres behov, forteller han.

Dynea har enorme mengder data som kan brukes til å gjøre kundeopplevelsen enda bedre. Det forutsetter at bedriften legger den rette forståelsen i begrepet «innovasjon og kunden».

– De fleste av våre kunder, så vel som de fleste selskapene i kjemisk industri, produksjon, olje og gass, farmasi, mat og drikke, tjenester og offentlig virksomhet, har mye data til rådighet. Den store utfordringen er å konverter dataene til verdifull informasjon. Innovasjon via digitalisering kan være nøkkelen for de fleste av oss hvis disse dataene kan kontekstualiseres riktig.

Han påpeker at innovasjon kun er én av flere måter å tilfredsstille kundens behov: – Alt vi gjør er ikke innovasjon. Men det må ligge et kundefokus til grunn for alt vi gjør. Da vil innovasjoner også få en selskapsverdi. Fokuset må ligge på kunden, sier Goget.

Han benytter gjerne konseptet «The empty chair» på sine møter.

– Du har foreslått dette som et konkret grep for å hjelpe dere å beholde et sterkt kundefokus?

– Ja, jeg vil at vi skal ha med oss en tom stol i møterommet, når vi diskuterer utvikling og forbedringer – som en påminnelse om at kunden alltid skal være til stede i det vi foretar oss. Det er veldig enkelt å bli oppslukt i de tekniske detaljene – og glemme hva kunden egentlig vil ha.

Rémi Goget påpeker at det handler om å forstå den jobben som produktene skal utføre for kunden – den såkalte «Job To Be Done». Det innebærer å forstå det emosjonelle eller sosiale aspektet ved jobben som skal gjøres. Han mener professor Clayton Christensen ved Harvard Business School har gitt en fantastisk god tilnærming til dette, gjennom foredraget om jobben til en milkshake: