Back

Solenergiklyngen søker EU-midler

Solenergiklyngen leverte denne uken en H2020 søknad sammen med klyngepartnere fra blant annet Litauen, Finland, Sverige, Frankrike, Spania, Bulgaria og Irland.

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Målet med prosjektet som har fått navnet Green Tech 5.0 er å lansere en felles samarbeidsplattform for å støtte nye grønne og smarte verdikjeder innen consumer cleantech, med spesielt fokus på de mest ressurskrevende sektorene, henholdsvis: bolig, mat og transport.

– Solenergiklyngens rolle i prosjektet vil være å lede arbeidspakken på kommunikasjon, organisere arbeidet med å velge ut SMB og gründere som skal få støtte og å motivere norske SMB og gründere til å søke de to utlysninger som vil komme fra prosjektet, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

GreenTech 5.0 prosjektet skal bidra til Green Deal-målet om et karbonnøytralt og økonomisk sterkt Europa innen 2050 og har identifisert et behov for endring i forbrukeradferd og konkurransedyktige bærekraftige verdikjeder og forretningsmodeller. En slik overgang er mulig gjennom cleantech, hvor industrielle løsninger tas i bruk mot forbrukermarkedene og muliggjøres av digitale teknologier.

Vil utløse innovasjoner
EU er på vei over til et klimanøytralt og bærekraftig samfunn. Da er det avgjørende å legge til rette for innvasjoner gjennom næringslivet. Målet med prosjektet er derfor å:

  • Legge til rette for grenseoverskridende samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter
  • Øke engasjementet for nyetableringer, SMBer og investorer
  • Styrke SMBenes evne til å innovere
  • Fostre entreprenørskap innen cleantech
  • Forsterke europeiske cleantech-klynger for videre utnyttelse av resultatene

Prosjektet bygger på innovasjonspotensialet til over 2000 europeiske små og mellomstore bedrifter som nås gjennom prosjektkonsortiet, og det er disse som skal bidra til å identifisere utfordringene med consumer cleantech.

Spennede verdikjeder
Tverrsektorielt samarbeid er avgjørende, og prosjektet legger opp til interaksjon mellom SMBer innen cleantech (energi, vann og avfallshåntering), digitalt (IoT, Cloud, AI, Big Data og Sikkerhet) samt de sektorielle (bolig, mobilitet og mat).

Prosjektet har en økonomisk ramme på 4,5 millioner euro, hvor vel 75 prosent av budsjettet vil gå til direkte støtte til de utvalgte SMBene.

Prosjektsøknaden er nå til behandlings hos EU-kommisjonen, med forventet svar i løpet av januar 2021.

Prosjektet hører til under utlysningen INNOSUP01. For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med EU-rådgiver Maja Busch Sevaldsen eller innovasjonsrådgiver Ola Rostad.