Back

Vil bli bedre på grønne offentlige innkjøp

Grønne offentlige anskaffelser stod på dagsordenen, da Klima- og miljøforum på Øvre Romerike inviterte til fagdag på Hurdalsjøen hotel 24. mai.

Ordfører Runar Bålsrud i Hurdal kommune og moderator for dagen, prosjektleder Barbro Renland Nordby i Kunnskapsbyen Lillestrøm/OREEC var glade for den store interessen for klimavennlige anskaffelser.

Utgangspunktet for fagsamlingen var det nye lovverk om offentlige anskaffelser som trådte i kraft i fjor. Her stilles det nye miljø- og klimakrav til kommunene – og til rollen som innkjøper.

I den innledende sesjonen deltok også Gardermoregionen interkommunalt politisk råd, sammen med kommunale innkjøpere og fagansvarlige. I denne delen av programmet holdt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) en gjennomgang av bærekraftige anskaffelser som strategisk verktøy.

Ønsker seg mer bruk av tre
Ordfører Runar Bålsrud i Hurdal kommune ønsket velkommen med å vektlegge betydningen av at det offentlige må bli mer offensive i sine anskaffelser og stille strengere miljøkrav.

– Kommunene er treg med å se etter nye løsninger som å ta i bruk tre i langt større grad i sine bygg. Prosjekter som er blitt realisert viser dessuten at tre også er billigere enn betong. Likevel velges det fortsatt mye stål og betong, sa han.

Bålsrud påpekte at kommunene må ta et større ansvar for å stille krav til mer miljø- og utslippsvennlige løsninger. Han var opptatt av å sette i gang en prosess i kommunene, for å etterspørre mer miljøvennlige løsninger enn det som er blitt brukt til nå.

Hurdal-ordføreren viste til at kommunene har vært flinke til å få ned klimafotavtrykket fra driften, men påpekte at kommunale anskaffelser har et stort klimaavtrykk som dessverre øker.

Hans Olaf Delviken fra Difi fikk god kontakt med en interessert forsamling.

Går for nye, smarte løsninger
Prosjektleder Barbro Renland Nordby i Kunnskapsbyen Lillestrøm påpekte at kommunen er ansvarlige for en betydelig andel av klimautslippene i Norge.

– Ved å bruke sin innkjøpsmakt kan kommunene være med å forme det lokale næringslivet i en mer klimavennlig retning – og samtidig gi et viktig bidrag til å nå FNs bærekraftsmål, sier hun.

Seniorrådgiverne Odd Olaf Schei og Hans Olaf Delviken fra Difi som holdt en grundig gjennomgang av det nye lovverket, viste også hvordan kommunene kan bruke regelverket til å øke vektleggingen av klimavennlige løsninger.

Halden-ordfører Thor Edquist fortalte om den nye delingsordningen for elbiler som er innført i Halden. Kommunene disponerer bilene på dagtid, mens innbyggerne kan leie bildene på kveldstid og i helgene. Idrettslagene får leie til rabattert pris.

Elbilparken omfatter biltypene Nissan Leaf, VW e-Golf, Jaguar i-Pace, Nissan e-NV200 7-seter og Nissan e-NV200 varebil – til sammen 40 biler. På turen fra Halden til Hurdal benyttet Edquist en Jaguar, som både er hyggelig å kjøre og har lang rekkevidde. Han fortalte at elbildelingen er blitt godt mottatt lokalt. Ordningen har dessuten reduserte bilkostnadene i kommunen.

Les mer om smartbilordningen i Halden på NRKs nettside.

Gode eksempel-kommuner
Prosjektleder Jens-Kristian Waaler fra Aurskog-Høland kommune fortalte om erfaringene fra satsingen på massivtre i kommunale bygg. Miljørådgiver Ole-Christian Østreng, også han fra Aurskog-Høland kommune, orienterte om innkjøp og bruken solenergi på kommunale bygg. Klima‐ og miljørådgiver Bjørnar Kruse fra Gjøvik kommune viste hvordan energi- og miljøkrav kan få en mer sentral plass i kommuneplanen.

Nå begynner er også bedriftene i ferd med å forberede seg på strengere klimakrav fra kommunene. OneMed fortalte om sin satsing på grønn varetransport i Oslo og Bergen, mens Skanska orienterte om sine grønne byggeplasser.

Fagdagen ble avsluttet med workshops, der Odd Olaf Schei og Hans Olaf Delviken orienterte om de rykende ferske veilederne for grønne anskaffelser innen transport og bygg, før deltakerne delta seg i to arbeidsgrupper. Den ene diskuterte grønne anskaffelser innen transport, mens den andre gruppen fokuserte på bygg
Arrangøren fikk bistand fra Kunnskapsbyen Lillestrøm og OREEC til organisering og gjennomføringen av samlingen.