Back

Viser fram verdens første hydrogendumper

– Det er svært gledelig at Volvo, som er en av verdens største produsenter av anleggsutstyr nå tar hydrogen i bruk som drivstoff i tunge maskiner, sier Kunnskapsbyens Jon Eriksen.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) i Braås har avduket verdens første hydrogendumper. Som prosjektleder i et EU-prosjekt for utvikling av utslippsfrie anleggsplasser, har han hatt gleden av å samarbeide med Volvo.

I tillegg til å arbeide med batterielektriske løsninger, utforsker Volvo CE også potensialet for elektrifisering med hydrogenbrenselceller. Prototypen Volvo HX04 er i så måte en spennende nykommer.

– Dette er et viktig skritt på veien for å oppfylle vår vitenskapsbasert klimamål-forpliktelser om å oppnå netto null klimagassutslipp i hele verdikjeden innen 2040. Ved å utforske flere teknologier – og jobbe i partnerskap – kan vi skape de beste løsningene for å redusere karbondioksidutslippene i byggebransjen, gjennom å være en pådriver i overgangen til utslippsfrie anleggsmaskiner, sier Roland Kvist, leder for dumperprosjektet hos Volvo CE.

Volvo HX04 er blitt utviklet i all hemmelighet siden 2018.

Dumper-prosjekt siden 2018

Etter å ha fullført et forskningsprosjekt med flere interessenter, tar Volvo CE nå sikte på å bryte nye barrierer for hydrogenteknologien. Å kunne starte testingen av dumperprototypen er en stor milepæl i dette arbeidet.

Volvo HX04 er resultatet av et forskningsprosjekt som har pågått siden 2018, finansiert med midler fra Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som er et svensk nasjonalt samarbeid mellom Vinnova, Swedish Energy Agency og det svenske transportverket. Partnerskapet inkluderer Volvo CE, RISE Research Institutes of Sweden og PowerCell Sweden.

Gjennom EU-programmet Interreg ØKS deltar den svenske teknologigiganten også i det nordiske samarbeidet i prosjektet Cleancon, som utvikler fremtidens marked for utslippsfrie anleggsmaskiner.

Kutter CO2-utslipp i byggebransjen

– Vi oppfant verdens første leddstyrte dumper for mer enn 55 år siden. Vi er stolte over å drive endringen videre med det nye konseptet for en brenselcelledumper, sier Carolina Diez Ferrer, leder for avanserte ingeniørprogrammer ved Volvo CE.

Selv om det er en tidlig prototype vil denne innovasjonen, sammen med batterielektriske løsninger, gi verdifull innsikt i mulighetene for å bruke hydrogen, påpeker Ferrer, som også har vært en aktiv bidragsyter til Cleancon.

Batteridrevne kjøretøy og biodrivstoffbaserte løsninger er kommersielt tilgjengelige i dag. Som et enda mer bærekraftige alternativ til diesel, forventer Volvo en kommersialisering av hydrogendrevne maskiner i andre halvdel av dette tiåret.

Cleancon-partnerskapet fikk en sniktitt på den nye hydrogendumperen under sitt besøk hos Volvo Construction Equipment i Braås.

Volvo går foran

I Cleancon (Clean Construction Machinery) bidrar Volvo CE med studier på de nye typer problemstillinger som kan oppstå med nullutslippsarbeidsmaskiner. Hensikten er å forstå hvordan en slik maskin kan utføre sin oppgave med en annen teknologi, hvordan en fremtidig infrastruktur kan se ut, samle inn og vurdere erfaringer, og identifisere behov for videre forskning og utvikling.

– I Cleancon er målet vårt å drive utviklingen av utslippsfrie arbeidsmaskiner gjennom dialog gjennom hele verdikjeden, sier Anna Cornander, prosjektleder for Cleancon ved RISE Research Institutes of Sweden AB.

Hun påpeker at det har vært viktig for prosjektet å ha Volvo Construction Equipment som partner, slik at prosjektet har kunnet følge utviklingen av en banebrytende, ny teknologi.

– Det at det er maskinprodusenter som tør å gå foran er helt avgjørende for at vi skal se byggeplasser som drives med utslippsfrie arbeidsmaskiner i fremtiden, sier Cornander.

Hydrogenfyllestasjon fra Shell

Utviklingen og byggingen av den sekshjulede prototypen har i stor grad blitt utført ved Volvo CEs anlegg i Braås, Sverige – samme sted der verdens første rammestyrte dumper, «Grus Kalle» (Electric Charlie) ble skapt i 1966. Volvo HX04 har fått det tilsvarende kallenavnet «El Kalle» (Electric Charlie).

Infrastruktur for hydrogen er fortsatt under utvikling, og påfylling av hydrogen er en viktig del av utviklingen av dumperprototypen. På testbanen i Braås har Shell installert en topp moderne tankstasjon for hydrogen. Volvo HX04 fylles med 12 kg hydrogen på under 8 minutter. Da kan den kjøre i om lag fire timer.

Presentasjonen av den unike dumperen skal nå følges opp av et testprogram som skal gi ny innsikt i mulighetene som hydrogen og brenselceller gir. Med dette akselererer Volvo CE arbeidet med bærekraftige energikilder og forskningen i egne produktutviklingsprogrammer.

Stort potensial for elektrifisering med hydrogen

Volvo Group og Shell er også sentrale medlemmer i H2Accelerate, sammen med Daimler Truck AG, IVECO, Linde, OMV, og TotalEnergies, i et partnerskap som jobber for å skape vilkår for massemarkedet for utrulling av hydrogenlastebiler i Europa.

– Det har vært en god utvikling innen utslippsfrie maskiner de senere årene, da først og fremst på batteri og/eller kabel, sier Jon Eriksen prosjektleder hos Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Han medgir at det er en utfordring å få de større mobile maskinene over på et bærekraftig alternativ.

– Det er derfor meget gledelig at en av verdens største produsenter av anleggsutstyr nå tar hydrogen i bruk som drivstoff nettopp til dette formålet.