Back

Innvandrere pitchet spennende gründerideer

Med sin teknologisk avanserte boligtjeneste-app, gikk Rayan Bargharar fra Fjellhamar seirende ut av den avsluttende pitchekonkurransen, under årets gründerkurs «Kraft Lillestrøm».

Business Lillestrøm samarbeidet også i år med Diversify om gjennomføringen av KRAFT-kurset. Dette målrettede kurset skal hjelpe innvandrere ut i det norske arbeidslivet, blant annet gjennom å  etablerere egen virksomhet.

Undervisningen på årets KRAFT Lillestrøm gründerkurs ble holdt i Doktorgården.

Lærer «business på norsk»
Deltakerne på kurset er unge, de er ressurssterke og har høyere utdanning. De grep sjansen da de fikk følgende utfordring: Er du er interessert i å starte eller utvikle din egen virksomhet, eller sikre deg en ordinær ansettelser, så er KRAFT gründer- og oppstartsprogram det riktige for deg!

To-ukerskurset som ble gjennomført på engelsk, har gitt deltakerne opplæring i å starte egen bedrift i Norge. De har også fått tilgang på nyttige verktøy, ressurser og nettverk.

I tillegg til å gi basiskunnskap om det norske samfunnet, legger programmet vekt på ferdigheter og kunnskap som deltakerne trenger i den norske hverdagen sin, de får utvidet nettverket sitt og bistand til å finne en egnet jobb eller opprette egen virksomhet.

Sterke støttespillere
Med økonomisk støtte fra Lillestrøm kommune og Advokatfirmaet Økland, ble kurset gjennomført i Doktorgården. Den avsluttende «eksamensdagen» med pitchekonkurranse ble holdt i lokalene til Business Lillestrøm 17. juni.

Iva Ogrizović i Diversify og Anette Gangnæs hos Business Lillestrøm har en klar gjensidig nytte av å samarbeide om gründerkurset for innvandrere.

Programdirektør Iva Ogrizovic i Diversify og daglig leder Anette Gangnæs i Business Lillestrøm har også i år har samarbeidet om dette innvandrertilbudet. De er takknemlig for støtten fra kommunen og Økland, slik at det er blitt mulig å tilby et unikt opplæringsprogram som ikke dekkes av de ordinære, offentlige gründertjenestene.

– Gjennom Diversify kan Business Lillestrøm gi et tilbud som når ut til flere grupper enn de vi vanligvis er i stand til å bistå, sier Anette Gangnæs.

Innvandrerkvinner i flertall
– Kvinner er gjennomgående i flertall på disse kursene. Andelen kvinner ligger på 60 til 80 prosent, forteller Iva Ogrizović.

Anette Gangnæs mener Diversify gir et viktig samfunnsbidrag gjennom å åpne nye jobbmuligheter for innvandrere og minoriteter.

– De tilbyr et unikt opplæringsprogram som ikke dekkes av de ordinære, offentlige gründertjenestene. Gjennom Diversify kan Business Lillestrøm gi et tilbud som når ut til flere grupper enn de vi vanligvis samarbeider med, sier Gangnæs.