Back

KL-medlemmer sitter på 14 mil. kr. i strømgevinst

Medlemsbedriftene som er med i Kunnskapsbyens strømforvaltningsportefølje har per i dag en urealisert gevinst på 14 millioner kroner.

Det opplyser senior energiforvalter Roar Lyngstad hos Ustekveikja Energi, som forvalter Kunnskapsbyens kraftportefølje.

– Dersom vi hadde frosset gevinsten i dag ville vi sitte inne med en fortjeneste på 14 millioner kroner. Dette er verdien akkurat nå. Den kan bli høyere og den kan bli lavere avhengig av hvordan markedet endrer seg fremover, påpeker han.

Har forvaltet KL-porteføljen i 20 år
Kunnskapsbyen har i 20 år invitert sine medlemmer til å delta i en felles strømforvaltning/kjøp av fremtidig strømbehov inntil 4 år frem i tid. Lyngstad har forvaltet denne avtalen i hele denne perioden.

KL-porteføljen har slått markedet i alle år, med unntak av 2020 – da strømprisen endte på 10 øre/kWh i vårt område. Per i dag benytter 19 medlemsbedrifter seg av tilbudet om kraftforvaltning.

– Vi er i dialog med flere medlemsbedrifter så antallet kan nok bli høyrere, tror Roar Lyngstad.

NILU sparte 475.000 kroner i 2021
NILU som er en av de største strømforbrukerne blant KLs medlemsbedrifter, oppnådde i fjor en gevinst på 475.000 kroner i forhold til spotpris.

En oppdatert oversikt datert 16. juni, viser følgende foreløpige forvaltningsresultat:

Årstall      Volum                 Foreløpig
                                                forvaltningsresultat
2022          7,7 GWh             6,7 millioner kroner
2023          8,3 GWh             5,5 millioner kroner
2024          5,3 GWh             1,7 millioner kroner

Kontaktperson i Kunnskapsbyen
Er du interessert i å vite mer om betingelsene og muligheten knyttet til tilbudet om kraftforvaltning for medlemsbedriftene i Kunnskapsbyen Lillestrøm?