Back

Nytt kommunikasjonsnettverk på Romerike

Ansatte hos medlemsvirksomhetene i Kunnskapsbyen har opprettet et eget fagnettverk for kommunikasjon.

Målet er å skape et godt faglig nettverk, bygd som en åpen kunnskapsbase basert på en bred delingskultur.

Deltakerne i kommunikasjonsnettverket har et felles ønske om å gjøre hverandre til bedre kommunikatører. Dette er ingen boltreplass for posører. Vi er alle ydmyke for at vi har mye å lære av hverandre.

Vil du bli medlem?

Et medlemskap gir deg mange fordeler. Les mer om disse her.

Thomas Framnes og Ina Marlen Andresen hos Justervesenet var vertskap for den første nettverksamlingen for kommunikasjonsmedarbeidere.

Disse er med

Ansatte i 18 medlemsbedrifter i Kunnskapsbyen har så langt sluttet seg til kommunikasjonsnettverket:

 • Ahlin Novateur
 • Akershus Energi
 • Akershus universitetssykehus
 • Aurskog Sparebank
 • Aurskog-Høland kommune
 • Datek
 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • IFE – Institutt for energiteknikk
 • Institutt for teknologisystemer, UiO
 • Justervesenet
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • Lillestrøm kommune
 • NILU – Norsk institutt for luftforskning
 • NORSAR
 • Norsk akkreditering
 • Norsk Hydrogenforum
 • NOVA Spektrum
 • Romerike Sparebank

Nettverket omfatter så langt 32 ansatte innenfor  stillinger som informasjonsarbeidere, kommunikasjonsrådgivere, samfunnskontakter, innholdsprodusenter, designere og journalister. Her er det mye kunnskap å hente fra et bredt spekter av fagspesialister

Oppstartsmøtet hos Justervesenet fredag 27. januar samlet 23 deltakere som kom for å diskutere kanalstrategi. Flere av medlemmene i fagnettverket presentert også morsomme, sprøe og geniale ideer som ved hjelp av ulike virkemidler har gitt stor oppmerksomhet i digitale medier.

Kostnadsfritt å delta

Deltakelse i fagnettverket for kommunikasjon er gratis. Temaer som er aktuelle å samhandle om, spenner fra sosiale medier, nettsider, pressemeldinger, tekststrategier og søkemotoroptimalisering (SEO), til internkommunikasjon og mediehåndtering.

Det er ingen møteplikt i kommunikasjonsnettverket. Kom hvis du kan – og delta på det som er relevant for deg. Nettverket har en eget, lukket ressursside, der deltakerne kan legge ut relevant fagstoff, tipse hverandre eller be om råd.

Neste fagsamling er fredag 2. juni. Den holdes i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller og avsluttes med en sommerfest.

Noe for deg?

Nettverket er åpent for alle virksomheter i Kunnskapsbyen. Kanskje dette kan være et godt nettverk for deg eller kommunikasjonsfolk i din bedrift å slutte seg til?