Back

60 millioner til korona-rammede bedrifter

Viken fylkeskommune lyser ut støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring av egne ansatte. Det avholdes et digitalt frokostmøte om ordningen 26. august.

Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken, lyser ut 60 millioner kroner som skal gjøre Vikens bedrifter bedre rustet til å møte hverdagen når koronakrisen er over. Foto: Morten Brakestad

Viken fylkeskommune har registrert at mange bedrifter opplever at markedet har endret seg under koronapandemien. Dermed er det også et behov for ny og mer kompetanse.

– Jeg er derfor glad for at vi kan lyse ut 60 millioner kroner som Vikens bedrifter kan søke på, for å bli bedre rustet når krisen er over, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna, i Viken fylkeskommune.

Inntil 700.000 kroner

Tilskuddsordningen som kalles bedriftsintern opplæring, kan søkes av alle bedrifter – uansett størrelse. Pengestøtten som kan gis er inntil 700.000 kroner. Midlene skal gå til å finansiere opplæringstiltak som er forankret i bedriftens omstillingsbehov, opplyser fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad.

Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte. Bedriftene som søker, må være negativt rammet av covid-19 situasjonen – og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

– Målet er å bidra til at bedriftene kan bruke ledig kapasitet til å styrke de ansattes kompetanse, fremfor å måtte permittere eller gå til oppsigelser. Dette er en gyllen anledning for bedriftene til å trene opp arbeidsstyrkene så de ansatte fortsatt har en jobb når hverdagen normaliseres, sier han.

– Dette er en gyllen anledning for bedriftene, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Foto: Morten Brakestad

Informasjonswebinar 26. august

Torsdag 26. august kl. 09.00 til 10.00 blir det mulig å stille spørsmål om ordningen til Mari Engh, rådgiver Entreprenørskap og næringsrettet kompetanse hos Viken Fylkeskommune.

Her kan bedrifter søke støtte

Det er løpende søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn.