Viken fylkeskommune lyser ut støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring av egne ansatte. Kunnskapsbyen holder informasjonsmøte om ordningen 1. juli.

Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken, lyser ut 60 millioner kroner som skal gjøre Vikens bedrifter bedre rustet til å møte hverdagen når koronakrisen er over. Foto: Morten Brakestad

Viken fylkeskommune har registrert at mange bedrifter opplever at markedet har endret seg under koronapandemien. Dermed er det også et behov for ny og mer kompetanse.

– Jeg er derfor glad for at vi kan lyse ut 60 millioner kroner som Vikens bedrifter kan søke på, for å bli bedre rustet når krisen er over, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna, i Viken fylkeskommune.

Inntil 700.000 kroner

Tilskuddsordningen som kalles bedriftsintern opplæring, kan søkes av alle bedrifter – uansett størrelse. Pengestøtten som kan gis er inntil 700.000 kroner. Midlene skal gå til å finansiere opplæringstiltak som er forankret i bedriftens omstillingsbehov, opplyser fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad.

Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte. Bedriftene som søker, må være negativt rammet av covid-19 situasjonen – og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

– Målet er å bidra til at bedriftene kan bruke ledig kapasitet til å styrke de ansattes kompetanse, fremfor å måtte permittere eller gå til oppsigelser. Dette er en gyllen anledning for bedriftene til å trene opp arbeidsstyrkene så de ansatte fortsatt har en jobb når hverdagen normaliseres, sier han.

– Dette er en gyllen anledning for bedriftene, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune. Foto: Morten Brakestad

Informasjonsmøte hos Kunnskapsbyen 1. juli

Førstkommende torsdag 1. juli kl. 13.00 til 14.00 blir

Det blir mulighet til å stille spørsmål om ordningen til Mari Engh, rådgiver Entreprenørskap og næringsrettet kompetanse hos Viken Fylkeskommune, allerede førstkommende torsdag.

  • Tid: 1. juli kl. 13.00 til 14.00
  • Sted: Kunnskapsbyen Konferansesenter, Gunnar Randersvei 24, 2. etasje., 2007 Kjeller

Adgang til møtet blir praktisert «førstemann til mølla»-prinsippet, med maksimalt 40 deltakere. Arrangementet blir gjennomført i henhold til gjeldene koronarestriksjoner.

  • Påmelding direkte til Rolf Andresen. Påmeldingsfrist er onsdag 30. juni kl. 14.00

Her kan bedrifter søke støtte

Det er løpende søknadsfrist. Søknader vil bli behandlet fra 1. august og fortløpende etter hvert som de kommer inn.