Back

Akershus Energi inn i solselskapet Otovo

Akershus Energi har lagt 25 millioner kroner på bordet for en eierandel på 12,5 prosent i Otovo. Dette priser solenergiselskapet til 200 millioner kroner.

– Det er gledelig at et lokalt energiselskap som Akershus Energi går inn i solbransjen, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.

Daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, synes det er gledelig for solenergibransjen at en betydelig vannkraftprodusent går foran og viser vei.
– Det er særlig gledelig at det er et lokalt energiselskap som Akershus Energi som nå går inn i solbransjen, sier hun.

– En naturlig investering
Konsernsjef Jørn Myhrer i Akershus Energi sier dette er et ungt og lovende solselskap han har stor tro på. Otovo som ble startet i 2016, er allerede markedsledende i Norge på salg av solceller til private hjem.
– Vi er en stor produsent av vannkraft og har i tillegg investert betydelig i fjernvarme de siste årene. Nå er det naturlig at vi investerer i nye produkter og teknologiske løsninger innen fornybar energi, sier Myhrer.

Åpner nye muligheter
Berentsen mener at den etablerte kraftbransjens inntreden i solenergi også baner vei for nye tider og muligheter for bærekraftige bygg.
– Sol og vannkraft spiller på lag og kompletterer hverandre. Det samme kan man si om fjernvarme og solenergi, påpeker Berentsen. Hun viser til tankegangen rundt boligen som et energisystem, der digitalisering åpner for nye, fleksible og effektive løsninger med sol som en nøkkelteknologi.

Akershus Energi er en betydelig vannkraftprodusent med ni heleide og ti deleide vannkraftverk og en omfattende fjernvarmevirksomhet. I tillegg har Akershus Energi investert i datasenter og eiendom. Akershus Energi er 100 prosent eid av Akershus fylkeskommune.

Otovo eies for en stor del av de ansatte. I tillegg til Akershus Energi har selskapet også fått Agder Energi Ventures, OBOS, Selvaag Bolig og Anders Opsahl Eiendom med på eiersiden.