Back

Ekstrastøtte til Lillestrøm- og Lørenskog-bedrifter

Bedrifter i Lillestrøm og Lørenskog kan fram til 12. januar søke om 13,4 millioner kroner i ekstra korona-kompensasjon.

I forbindelse med salderingen av statsbudsjettet bevilget Stortinget 250 millioner kroner til å kompensere næringslivet i kommuner som er ekstra hardt rammet av strenge smitteverntiltak mot koronapandemien.

Av denne potten er Lillestrøm tildelt 9,73 millioner kroner og Lørenskog 4,69 millioner kroner. Støttebeløpet er knyttet til bedriftens omsetning, begrenset oppad til en halv million kroner (for bedrifter med en årsomsetning på over 30 millioner kroner).

Søknadsfristen i Lørenskog kommune er 12. januar.
Søknadsfristen i Lillestrøm kommune er  13. januar.