Back

Green Visits open for business

Welcome to Norway! Besøksordningen Green Visits er klar til å ta imot utenlandske delegasjoner som er interessert i å anvende norsk fornybarteknologi.

Spesialrådgiver Oscar Kipperberg i Innovasjon Norge ser frem til å samarbeide med prosjektleder Alexandra Almasi i Green Visits.

Mange internasjonale delegasjoner kommer til Norge for å se på grønne løsninger. Men det finnes ingen samlet oversikt over anleggene, hva de tilbyr og hvem de får besøk av. Det vil Green Visits forandre på, gjennom en samordnet tjeneste for visning av norsk miljø- og klimateknologi.
OREEC har i samarbeid med en rekke partnere skapt et profesjonelt mottak for internasjonale delegasjoner som er ute etter innovative, norske løsninger og er på leting etter nye samarbeidspartnere. ROAF, EGE, Sirkula, ØRAS, Oppland fylkeskommunes Klimalab og Den Magiske Fabrikken har vært sentrale i utviklingen av denne besøksordningen.

– Perfekt timing
Nyskapningen som ble lansert tirsdag 6. juni har sett seg ut fire fokusområder, opplyser OREECs Alexandra Almasi som er prosjektleder for Green Visits.
– Vi vil ta imot delegasjoner som er opptatt av grønn transport, fornybar energi, bærekraftige bygg og avfall i en sirkulær økonomi, forteller hun.
Green Visits skal være delegasjonenes inngangsport til besøksvirksomhetene – og de norske teknologibedriftenes løsninger. Sekretariatet skal stå for dialog, besøksplanlegging, gjennomføring av besøk og oppfølging av delegasjonene etter besøket. En felles profesjonell besøksordning innebærer også felles internasjonal profilering.
– At Oslo skal være «European Green Capital» i 2019 kommer nærmest som bestilt for Green Visits. Det er perfekt timing for oss, sier Almasi.

Fagrådgiver Jens Måge hos Avfall Norge mener det er på høy tid å få etablert en ordning for å ta imot og legge til rette for utenlandske delegasjonsbesøk.

Nasjonalt behov
Innovasjon Norge har fått i oppdrag fra Regjeringen å synligjøre de grønne, norske løsningene gjennom en nasjonal inngang som er koblet opp mot utenlandske behov. Det åpner samtidig for nye samarbeidsplattformer mellom ulike næringsaktører.
– Green Visits fremstår i så måte som et spennene initiativ å samarbeide med, sier spesialrådgiver for Merkevaren Norge, Oscar Kipperberg, hos Innovasjon Norge.
Kipperberg forteller at han stadig får stadig høre at nordmenn er verdens dårligste markedsførere. Det vil Innovasjon Norge gjøre noe med.
– Målet må være at vi skal bli enda bedre enn State og Green – den danske tjenesten som har vært en inspirasjon for Green Visits, sier han.

Trenger penger
– Det første året blir en pilotfase for å bygge opp tjenesten, sier prosjektleder Alexandra Almasi, som starter opp arbeidet til tross for at tjenesten ennå ikke er fullfinansiert.
Fagrådgiver Jens Måge hos Avfall Norge – paraplyorganisasjonen for behandlingsanleggene og de tekniske leverandørene til bransjen – er opptatt av å sikre økonomien til Green Visits. Selv om besøksdelegasjonene skal betale noe, mangler det fortsatt en komplett finansiering.
– Vi få på plass de ressursene som trengs for å drive tilbudet. Her er det all grunn til å se på muligheten for et offentlig-industrielt samarbeid om finansieringen, mener Måge.
Han mener det er på høy tid næringslivet får etablert en ordning for å ta imot og legge til rette for utenlandske delegasjonsbesøk.

Oslo og Akershus er spesielt sterke på avfallshåndtering, bygg og fornybart drivstoff, påpeker spesialrådgiver Eva Næss Karlsen i Osloregionen.

Stort potensial
– Vi vil ha stor nytte av å få hjelp til å koordinere delegasjonsbesøkene, sier daglig leder Frode Syversen hos Mepex. Selskapet som har spesialisert seg på infrastruktur for avfallshåndtering, er partnerbedrift i OREEC.
Spesialrådgiver Eva Næss Karlsen i Osloregionen mener også at besøksordningen har stort potensial.
– Regionen har mange anlegg som er aktuelle å besøke. En rapport fra klimagruppen C40 CITES fremhever Oslo og Akershus som spesielt sterk innen avfallshåndtering, bygg og fornybart drivstoff, sier hun.

Utviklingen av besøksordningen Green Visits har vært et oppdrag i fornybarprosjektet ecoINSIDE, finansiert av EU-midler gjennom Interreg Sverige-Norge-programmet. Arbeidet er også blitt støttet av Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og samarbeidsalliansen Osloregionen.

Les mer om besøksordningen på nettsidene greenvisits.no