Back

Den neste revolusjonen skjer på veien

Norges mest framtidsrettede transportkonferanse – Smart Mobility – vil vise hvordan ny teknologi vil gjøre hverdagsreisene våre enklere og tryggere.

Digitale løsninger vil endre transportvanene våre.

En gedigen transportrevolusjon er i ferd med å inntas veiene våre. Førerløse og helt utslippsfrie biler blir den nye plattformen for et billig og bekymringsløst bilhold, sammenlignet med å eie egen bil som står parkert 95 prosent i døgnet.
OREEC og Norges Varemesse har gått sammen om Smart Mobility i Lillestrøm 7. september. Arrangementet vil løfte fram nye transportløsningene som åpne spennende muligheter for norske høyteknologibedrifter.
– Med Smart Mobility skal vi omsette den verdensledende posisjonen vi i Norge har på nullutslippsmobilitet til innovasjon, næring og grønne arbeidsplasser, sier OREEC-direktør Mali Hole Skogen.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, som tidligere i år fikk prøvekjøre Kunnskapsbyens hydrogenbil, har varslet sin tilstedeværelse på Smart Mobility.

Solide støttespillere
Siemens – som er kåret til verdens mest bærekraftige selskap – er hovedsponsor for arrangementet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har også bekreftet at han kommer på Smart Mobility i Lillestrøm 7. september.
KPMGs «Global Automotive Executive Survey» peker på elektrifisering, digitalisering og brenselceller som de tre viktigste trendene i årene fremover. Dette er områder der Norge har gode forutsetninger til å skape nye næringsvirksomhet.
Teknologien som gjør det mulig at kjøretøy kan kjøre av seg selv er her allerede i dag. Hvilke aktører tar ballen med de digitale mulighetene som nå oppstår i en oppkoblet verden?

Må bruke Norges fortrinn
Det er allerede solgt mer enn 100.000 elbiler i Norge. Vi er blitt et av verdens største kunnskaps- og læringsmarkedene for el-mobilitet. Eksperter, politiske delegasjoner og produsenter fra hele verden kommer til oss for å studere det norske elbileventyret.
Samtidig fortsetter teknologiutviklingen i transportsektoren i en rasende fart. Vi må derfor spørre oss hvor lenge vi fortsatt vil være i denne gunstige rollen og hvordan vi kan bruke denne posisjonen til å utvikle nye norske næringer, innenfor både nytte- og persontransport.
Det er politisk vilje til å legge til rette for en slik næringsutvikling. Norge har også teknologi, forskning og bedrifter som vil være i stand til å få til langt mer enn det som gjøres i dag. Nå gjelder det at vi kjenner vår besøkelsestid.

OREEC-direktør Mali Hole Skogen og programansvarlig Daniel Bügel ser store norske muligheter innenfor Smart Mobility.

Oljealderens arvtaker
Nasjonen Norge kan ikke lenger basere seg på at velferdsnivået vårt skal holdes oppe av inntektene fra petroleumssektoren. Vi trenger å bygge opp et nytt fundament når denne bærebjelken i norsk økonomi gradvis begynner å svekkes.
Heldigvis kan svært mye av kunnskapen og kompetansen fra petroleumssektoren overføres til andre teknologiske sektorer som kan skape nye lønnsomme virksomheter og bidrar til det grønne skiftet.
Det teknologiske paradigmeskiftet i mobilitetsbransjen kommer nærmest som bestilt for å kunne skape norsk business i transportsektoren.
OREEC og Norges Varemesse vil med Smart Mobility 2017 dykke ned i denne problemstillingen og belyse mulighetene i fremtidige næringskjeder og markeder.
– Vi vil vise frem eksisterende næringsliv, forskning og teknologi, løfte frem gründerne og løfte blikket for norsk transportsektor oppover og fremover, sier OREECs Daniel Bügel, som er programansvarlig for Smart Mobility 2017.

Mer om informasjon og mulighet for påmelding finner du på nettsiden til Smart Mobility.