Back

Har jobbet for naturbasert business i 200 år

På Hellerudsletta, bare fem km fra Kunnskapsbyen Lillestrøm, ligger hovedkontoret til en av Norges aller eldste utviklingsorganisasjoner – Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Norges Vel har vært medlem i Kunnskapsbyen Lillestrøm siden 18. juni 2004, er partner i OREEC og har et sterkt næringsfokus som basis for virksomheten i organisasjonen.
Kunnskapsoverføring fra forskningsmiljøene til landbruket og marin sektor er en prioritert oppgave for Norges Vel. Men innovasjon og verdiskaping som kun utløser gründervirksomhet eller nye, smarte samarbeidsløsninger er ikke godt nok for Norges Vel – hvis det ikke kan skje uten å ødelegge naturverdier.

Norge og Afrika
Organisasjonen er særlig opptatt av å løfte frem naturbasert næringsutvikling innen landbruk, marin sektor og fornybar energi – både i Norge og i utviklingsland. I tillegg til hovedkontoret i Skedsmo og lokalkontor i Bergen, har Norges Vel også et kontor i Tanzania.
Gjennom sin sterke utenlandssatsing i samarbeid med blant andre Norad har organisasjonen etablert ulike samvirkeorganisasjoner og finansieringsløsninger for bønder, kjøttprodusenter og fiskeoppdrett i flere afrikanske land.
– I Tanzania har vi blant annet et prosjekt der risbønder er samorganisert med kollektivt salg av ris og tilgang på kreditt. 4000 småprodusenter, mange av dem kvinner, har mer enn doblet inntekten sin. Tenk hva dette betyr for familiene og lokalsamfunnet rundt, sier Anne Tollerud som er kommunikasjons- og markedsansvarlig i Norges Vel.
Hun legger ivrig til: – En spinoff fra dette prosjektet er at samarbeid med forskningsorganisasjoner har ført til et nytt forretningsområde for risprodusentene gjennom produksjon av biokull av risskall. Biokullet kan blant annet benyttes som jordforbedringsmiddel og bidra til økt risavling.

Sammen om fornybar energi
Kunnskapsbyen og Norges Vel samarbeider også gjennom Interreg-prosjektet ecoINSIDE. I dette norsk-svenske prosjektet deltar Norges Vel i arbeidet med næringsutvikling basert på restresurser, samt arbeid med økt bruk av solenergi i landbruket. Et prosjekt med utspring i ecoINSIDE utreder bruk av mikroalger til å rense sigevann fra Bøler avfallsdeponi.
– Norsk Solenergiforening, som vi har sekretariat for, har også ett tett samarbeid med Kunnskapsbyen, sier Kari Clausen, Norges Vels utviklingssjef i Norge.
Solenergiforeningen er dessuten med i den nye Solenergiklyngen som har kickoff 8. november.

Bygger på kunnskap
Det Kongelige Selskap for Norges Vel kan vise til en lang og imponerende historie, fra etableringen i 1809, da målet var intet mindre enn å etablere en nasjonalstat, og frem til i dag. Allerede i 1811 fremstod Norges Vel som en samlende nasjonal drivkraft og lykkes som pådriver for å få grunnlagt Universitetet i Oslo, som det aller første i Norge. Etter at grunnloven var på plass i 1814, mange av Norges Vels prominente medlemmer satt også på Eidsvoll, tok organisasjonen fatt på arbeidet med å utvikle norsk landbruk. Norges Vel drev utstrakt informasjons og opplæringsvirksomhet og i 1848 startet de forløperen til Norsk Landbrukshøgskole. I 1856 stod de bak oppstarten av Rausjødalen samvirkemeieri, som var forløperen til Tine. Det var også Norges Vel som tok initiativ til Den norske Landbruksveka, i 1921. Norsk Bioenergiforum (Nobio) som så dagens lys i 1985, hadde også Norges Vel som fødselshjelper, for å nevne noen.

Øl og alger
– Det nye i år er at vi er i gang med å utvikle Hellerud gård til et Senter for grønt entreprenørskap. Her kan det også ligge noen samarbeidsmuligheter med gründernettverket i Business Lillestrøm, mener Clausen.
Hun kan for øvrig fortelle at Norges Vel har samarbeidet med Norsk håndverksmalt om å organisere bønder som vil dyrke og malte bygg til mikrobryggerier i Norge. Alger er en ressurs vi har utnyttet lite i Norge og vi arbeider nå med å bygge opp en bærekraftig næring som dyrker og foredler alger til mat. Dette er en spennende og næringsrik råvare vi kommer til å se økt etterspørsel etter i fremtiden, sier Clausen.