Back

Skal ta en større bit av det globale markedet

Solenergiklyngen ble tildelt offisiell status som Arena-prosjekt i juni. Nå er klyngen operativ – og klar til avspark.

– Vi skal vi posisjonere oss for å ta en større del av det globale markedet, sier daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen.
Tirsdag 8. november samlet hun hele bransjen til kickoff hos Multiconsult på Skøyen. I tillegg til de 51 bedriftene har Solenergiklyngen også fått med seg ni kunnskapsmiljøer og en rekke utviklingsaktører. De store, norske solenergiaktørene Elkem Solar/REC, Scatec, Eltek, Multiconsult, FUSEN, Solcellespesialisten, Asplan Viak, IFE, GEC, Teknova, er alle med på laget.

– Vi er nå blitt 51 bedrifter. Det betyr at to tredeler av alle som driver i bransjen er med i Solenergiklynge, sier Trine Kopstad Berentsen.
– Vi er nå blitt 51 bedrifter. Det betyr at to tredeler av alle som driver i bransjen er med i Solenergiklynge, sier Trine Kopstad Berentsen.

Har samlet solenergibransjen
Trine Kopstad Berentsen er opptatt av at Solenergiklyngen skal etablere en sterk stemme i offentligheten
– Men vi skal ikke være en lobbyist. Solenergiklyngen skal være en kunnskapsaktør, som leverer solide faktagrunnlag, sier Berentsen.
Solenergi er en kompetansetung næring som krever samarbeid for å oppnå et best mulig resultat, påpeker hun.
– Det kan vi oppnå hvis vi klarer å koble sammen kunnskapsmiljøene i bedriftene, forskningen og offentlig forvaltning, mener Berentsen.
Hun kunne også fortelle at Solenergiklyngen er i vekst. Opptak av to nye partnere er allerede godkjent.
– Vi er nå blitt 51 bedrifter. Det betyr at to tredeler av alle som driver i bransjen er med, sier hun.

Et løft for hele verdikjeden
– Målet er å skape arbeidsplasser, styrke konkurransekraften og utvikle partnernes innovasjonsevne. Dette skal gi et effektfullt og synlig løft for hele næringen. Klyngen skal ha med seg hele verdikjeden, fra silisium til sluttmarked, sier Berentsen.
Solenergiklyngen har identifisert fem markedsområder med vekstpotensial:
Bærekraftig produksjon – innovasjon innen eksisterende verdikjede
Bygningsintegrerte løsninger – tilrettelegge for marked, arkitekter og rammebetingelser
Mikrodistribusjon – utviklingsland, hytter, mikro, nano og offgrid-system
Energisystemer – lagring, smartgrids, økt selvforsyning i næringsbygg og boliger og svake nett
Energitjenester – tjenesteinnovasjon og finansieringsløsninger

– Grønne teknologier og svarte tall er det vi liker, sa Alf Bjørseth
– Grønne teknologier og svarte tall er det vi liker, sa Alf Bjørseth

Imponerende lagoppstilling
En rekke kunnskapsrike foredragsholdere var med på markere etableringen av Solenergiklyngen.
Industribyggeren Alf Bjørseth, som grunnla PhotoCure, Scatec, REC, Norsun og en rekke andre selskaper, fortalte om sin reise i sol som gründer og investor.
– Grønne teknlogier og svarte tall er det vi liker, sa Bjørseth som fleipet med han har hatt inntekt to ganger i sitt liv: – Det var da jeg solgte aksjer i REC og Scatec.
Han er åpenbart glad for å se den sterke teknologiske utviklingen i bransjen – og den enorme veksten i solenergiinstallasjoner.
– I 1994 var det totale verdensmarkedet 75 MW. I 2013 ble det installert 75 MW i verdensmarkedet – hver eneste dag. I 2015 var dette steget til 150 MW per dag, sa Bjørseth.
IFEs sol-senterleder Erik Marstein orienterte om det nye FME-senteret for solenergi. Andreas Thorsheim, gründer av solcelleselskapet Otovo, viste hvordan nye forretningsmodeller gir nye muligheter. Utlånsdirektør for industri og miljøteknologi, Ivar Slengesol, i Eksportkreditt Norge, tok for seg solleverandørenes muligheter i det globale energimarkedet.