Back

Kjærkommen koronastøtte til driften i Gansvika

Tina og Thea Solheim skal gjøre Gansvika Restaurant & Bar lønnsom igjen. De står sterkere rustet til å klare det etter å ha fått bedriftsveiledning fra Business Lillestrøm, støttet av Viken fylkeskommune.

Selv om Thea (t.v.) og Tina Solheim deler på ansvaret, har de likevel klare, adskilte roller i driften av Gansvika Restaurant & Bar.

De to søstrene fikk en pangstart i fjor sommer, med massevis av gjester og god omsetning.

– Vi var slitne begge to, etter å ha løpt fra morgen til kveld. Men samtidig var det veldig gøy. Vi har en stor gjeng med trofaste båtgjester. Gansvika er en møteplass for båtfolket. Dette er deres fristed, forteller, Tina Solheim.

Thea Solheim forteller at de har blitt godt tatt imot av alle som er glad i Gansvika.

– Vi har hatt mange støttespillere, ikke minst familie og venner. Det er også mange i  lokalmiljøet her som har gitt oss gode tips og bidrag som kan hjelpe oss å gjøre Gansvika til en opplevelsesdestinasjon. Det hadde vært fint å få til aktiviteter knyttet opp til nettverket rundt  Tømmeruta sier hun.

Mye å holde styr på

Etter sommeren i fjor opplevde de nærmest en bråstopp. Selv om de hadde god aktivitet i helgene, var det utfordrende å få hjulene til å gå rundt, rent økonomisk.

Selv om Gansvika Restaurant & Bar ligger «litt utafor»,  er den blitt et populært sted for bedrifter som vil ha lukkede arrangementer, der mye av poenget er å holde de ansatte samlet. Sånn sett er det greit å ligge et stykke unna andre, fristende utesteder, forteller søstrene.

De overtok som drivere i fjor sommer. Fra før av driver de også Smil Café på Sørumsand. De er opptatt av å skape gode arbeidsplasser for 16 deltidsansatte i Gansvika og 5 ansatte på Sørumsand. Som ledere for to serveringssteder, har det til tider vært utfordrende å få tida til å strekke til.

– Derfor var det godt å få inn noen utenfra som kunne se på virksomheten med ferskt blikk. Thea og jeg ser ganske likt på ting. Nå fikk vi alt i et nytt lys – og det var nyttig.

Rådgiverteam fra Business Lillestrøm

Under pandemien opprettet Business Lillestrøm et veiledningsteam som bestod av Jan Erik Nilsen i Bulle Invest og Bjørn Skovli i Oppover og Kari Kapstad i Kunnskapsbyen Lillestrøm. De har solid erfaring og praktisk kunnskap om forretningsmodeller, markedsføring, salg og økonomi. Tina og Thea Solheim er glad de fikk plass på dette veiledningsprogrammet.

– Ved hjelp av Bjørn – og noe advokatbistand – fikk vi endret bedriftsstrukturen og iverksatt en bedre organisering, forteller Thea Solheim.

Vi fikk hjelp til å fordele og strukturere arbeidsoppgaver og – ikke minst – til å lære oss å skille arbeid og fritid.

– Vi har fått på plass nye og mer effektive strukturer. Og så skal vi bli flinkere til å delegere arbeidsoppgaver. Det er også viktig å sette grenser. Vi skal ikke si ja til alt, men bare til de riktige tingene, sier Tina Solheim.

– Jeg er glad de dyktige damene i Gansvika fikk nytte av bedriftsveiledningen hos Business Lillestrøm, sier Kunnskapsbyens prosjektleder Marit Heiberg.

Nyttig med merkelapper

Søstrene hadde også god nytte av å få hjelp til å sette merkelapper på sider av driften som de ikke var gode til å snakke med hverandre om.

– Bjørn var veldig flink til å ufarliggjøre det å ta opp følsomme eller vanskelige temaer. Skal vi lykkes med å skape et virkelig godt team, må vi kunne snakke om alt, sier Thea Solheim.

De ser et stor potensial for driften i Gansvika.

– Vi er veldig takknemlig overfor Lillestrøm kommune som har lagt til rette for at vi skulle få mulighetene til å disponere dette flotte og historiske lokalet. Vi håper å bidra til å mer aktivitet i Gansvika. Det er jo også bra for driften, sier Tina Solheim.

Koronamidler fra Viken

Kunnskapsbyens prosjektleder Marit Heiberg påpeker at økonomisk støtte har vært nødvendig for virksomheter som har måttet stenge ned under pandemien.

– Å få en ekstern veileder til å se på driften av virksomheten har også vist seg å være svært nyttig. Da vi annonserte at vi hadde fått midler til dette – og kunne tilby gratis veiledning – var det likevel veldig få som meldte seg. Jeg tror det skyldes at terskelen for å be om hjelp er for høy hos mange bedrifter. Disse dyktige damene i Gansvika har hatt stor glede og nytte av denne tjenesten, sier hun.

Kunnskapsbyen Lillestrøm mottok sommeren 2020 et tilskudd på 375.000 kroner fra Viken fylkeskommune, for å gi gratis bistand og koronaveiledning til småbedrifter. Til sammen 18 virksomheter fikk veiledning gjennom Kunnskapsbyens gründerhus, Business Lillestrøm.