Back

Klimasamarbeid i tre nye år

Klima-partnerskapet i Indre Skandinavia kan juble etter at styringskomiteen i Interreg Sverige-Norge har godkjent et nytt prosjekt, ecoINSIDE2.

Partnerskapet i Interreg-prosjektet ecoINSIDE, som de tre siste årene har jobbet for klimadrevet vekst og innovasjon i Indre Skandinavia, vil dermed fortsette i tre år til. Prosjektdeltakerne har fått fornyet tillit og økonomisk støtte fra EU gjennom Interreg Sverige-Norge.

– Vi har fått tillit og anerkjennelse for det gode arbeidet partnerskapet har gjort, sier hovedprosjektleder Trine Kopstad Berentsen i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Hovedprosjektleder Trine Kopstad Berentsen i Kunnskapsbyen Lillestrøm fikk overbrakt det glade budskapet fra Interreg Sverige-Norge av koordinatoren for Indre Skandinavia Erik Hagen på følgende måte:
– Gratulerer. Styringskomiteens representanter sa dette var en innertier. Dere fikk rett og slett skryt og atter lovord, sa Hagen.

Fornybar energi og miljø
Berentsen synes dette er kult – og spennende:
– Kunnskapsbyen Lillestrøm som «Interreg-hub» – og alle de dyktige kjernepartnerne våre – har fått tillit og anerkjennelse for det gode arbeidet vi har gjort.

Den svenske prosjektlederen Sara Skärhem hos Dalarna Science Park, jubler også etter beskjeden:
–Fasen vad bra vi är! Grattis till oss!

Berentsen forteller at ecoINSIDE2 vil fortsette med kjernen i det svensk-norske partnerskapet.
– I tillegg får vi med noen nye aktører som kan hjelpe oss til å ta tak i ny tematikk innen fornybar energi og miljø. Vi er et godt partnerskap som har mye å ta tak, sier hun.

Marianne Hernes i Tarpon Solar fra Aurskog har fått bistand til produktutvikling gjennom samarbeidet med ecoINSIDE og testparken til Glava Energy Center.

Og arbeidet er allerede godt i gang. Kommunene Lørenskog og Aurskog-Høland skal blant annet lære mer om å bygge ut solenergi.

Store utfordringer
ecoINSIDE2 vil adressere noen av de største utfordringene i Europa, knyttet til klima, ressursknapphet og digitalisering.

Ved å samarbeide på tvers av landegrensene vil prosjektpartnerskapet utnytte mulighetene i de komparative fortrinnene som Indre-Skandinavia har, og bidra til å realisere ambisjonene i de nasjonale og regionale strategiene, innenfor økt bærekraftig konkurrenskraft og grønn verdiskaping.

Hovedmålet med ecoINSIDE2 er at Indre Skandinavia skal være ledende innen miljødrevet forretningsutvikling innen 2030. Dette vil prosjektet bidra til gjennom et tett samarbeid med små og mellomstore bedrifter innen solenergi og energisystemer, sirkulær økonomi og bærekraftige bygg.

Bygger kompetansenettverk
Det nye prosjektet vil, i tillegg til å videreføre det fremgangsrike samarbeidet mellom miljøene i Indre Skandinavia, også koble på globale nettverk og kompetansemiljøer. Dette skal styrke den internasjonale konkurransekraften til det eksisterende næringslivet og bidra til etablering av nye bedrifter i regionen.

ecoINSIDE2 har som mål å danne et felles ressurssenter for sirkulær økonomi (Scandinavian Center for Circular Economy) og etablere en grenseoverskridende prosess for innovasjoner og demoprosjekter.

Prosjektet vil også støtte utviklingen av konkrete innovative løsninger innenfor smart bygninger og områder, gjennom et Living Lab for bærekraft. I tillegg har prosjektet også et uttalt mål om å etablere relasjoner med globale investormiljøer og internasjonale kompetansemiljøer og klynger.

EU-samarbeid i snart ti år
Det svensknorske klimasamarbeidet i Indre Skandinavia strekker seg helt tilbake til 2009, med Interreg-prosjektet FEM. Nå skal gamle og nye partnere fortsette samarbeidet for en bærekraftig og klimavennlig grenseregion.

ecoINSIDE2-partnerskapet har fått medfinansiering fra Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Region Värmland og Region Dalarna.

Prosjektkonsortiet består av Kunnskapsbyen Lillestrøm (norsk prosjekteier og hovedprosjektleder), Arvika kommun (svensk prosjekteier), Dalarna Science Park (svensk prosjektleder) og Tretorget. I tillegg vil en rekke bedrifter, offentlige virksomheter og regionale kunnskapsmiljøer delta i de ulike arbeidspakkene i prosjektet.