Back

Millionbeløp i kompetansestøtte til bedrifter

Bedrifter i Viken kan få inntil to millioner kroner til kompetanseheving for sine ansatte, gjennom fylkeskommunes tilskuddsordning.

Friske midler lyses nå ut gjennom den ettertraktede tilskuddsordningen. Det har til nå blitt gitt inntil 300 000 kroner i tilskudd per bedrift. Med de nye kriteriene åpnes det for at bedrifter med mer enn 25 ansatte kan motta inntil to millioner kroner i støtte.

– Vi har sett at dette er en støtteordning som har vært svært verdifull for næringslivet. Nå lyser vi ut flere midler, med retningslinjer som gjør ordningen relevant for enda flere av Vikens bedrifter, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

Dermed blir det mulig for mellomstore og større bedrifter å sikre opplæring for flere av sine ansatte, gjennom denne støtteordningen.

Tidligere har 130 bedrifter mottatt til sammen 24 millioner kroner i støtte.

  • Søknadsfristen for den nye tildelingsrunden er 4. juni 2020.

Utlysningen vil være en del av Viken fylkeskommunes tiltakspakke til næringslivet i forbindelse med korona-situasjonen. Den totale rammen for ordningen vedtas i fylkestinget 20. mai.