Back

Kommunene skjerper sin grønne innkjøpsmakt

Ved å stille strengere utslippskrav knyttet til innkjøp og bestillinger, utøver kommunene en enorm påvirkningskraft på sine leverandører.

Offentlige innkjøp har potensial til å bli Norges viktigste innovasjonsmotor for grønne løsninger. Offentlig sektor kjøper hvert år inn varer og tjenester for over 500 milliarder kroner. Som offentlig innkjøpere har kommunene stor makt til å påvirke innkjøpspraksisen og næringsutviklingen i en grønn retning – og bidra til å forme fremtidens bærekraftige samfunn.

Kommunene blir stadig mer bevisst sitt ansvar for å bruke denne makten. Det viste også oppslutningen om kommunewebinaret «Grønne offentlige anskaffelser» som Miljønettverk Nedre Romerike arrangerte 15. mai. Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde oppdraget med å fasilitere det digitale seminaret.

I tillegg til en rekke kommunale innkjøpere, deltok også politiske ledere, administrative ledere og prosjektledere, for å heve kunnskapen om hvordan kommunene kan bruke grønne innkjøp til å nå kommunale mål.

– Hovedelementene i webinaret var bygget opp rund anskaffelsesstrategi, sirkulære bygg og transport. Arrangementet samlet nesten 90 deltakere, forteller prosjektleder Anette Gangnæs i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Ser etter gode løsninger
Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik ønsket velkommen til det digitale arrangementet. Han fortalte at Lillestrøm kommune har vedtatt å bygge sin utvikling på FNs 17 bærekraftsmål. Vik understreket at kommunens grønne innkjøp vil bidra til en positiv omstilling i næringslivet.

– Det er viktig at vi lærer av hverandre slik at vi kan bli enda bedre på strategisk bruk av innkjøperrollen, sa Jørgen Vik.

Han fortalte at bilparken i Lillestrøm kommune er på god vei til å bli utslippsfri. Kommunen har nå en elbilandel på 60 prosent. Den siste fossilbilen skal byttes ut i 2023.

Ordføreren trakk også fram Sophie Radich Skole i Lillestrøm som vil bli bygget i massivtre.

Innkjøpsrådgiver Ine Høyer i Lillestrøm kommune orienterte om den utslippsfrie byggeplassen for den nye brannstasjonen på Sørumsand.

Pioner på utslippsfri byggeplass
Lillestrøm kommune har også ambisjoner om et banebrytende utbyggingsprosjekt på Sørumsand. Der skal byggingen av den nye brannstasjon gjennomføres som en utslippsfri byggeplass.

Innkjøpsrådgiver Ine Høyer i Lillestrøm kommune orienterte om planleggingen av den nye brannstasjonen, som også er plukket ut som et demonstrasjonsanlegg i Interreg ØKS-prosjektet Cleancon. Byggeplassen vil bidra til å fremme utviklingen av markedet for utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner i Norden.

Innledere fra kommunene Hamar, Elverum, Halden, Oslo og Bærum delte også sine erfaringer på webinaret. I tillegg stilte også Statsbygg, Future Built og Klima Østfold med foredragsholdere.

Arrangementet ble finansiert gjennom klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Miljønettverk Nedre Romerike består av klimarådgiver fra de fem kommunene på Nedre Romerike; Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Aurskog-Høland.

Se opptak av webinaret Grønne offentlige anskaffelser: