Back

Vil sortere søppel med solenergi

Avfallsselskapet ROAF vil heretter drive Europas mest moderne ettersorteringsanlegg med ren energi fra sola.

Thor Christian Tuv i Solenergi FUSen, Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, ordfører Jørgen Vik og Synnøve Bjørke i ROAF nøt sola under åpningen.

Torsdag 6. februar ble det 2500 kvm store solenergianlegg på taket av sorteringsfabrikken innviet av ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune, som er ROAFs største eier.

De politiske lederne fra eierkommunene var aller invitert til åpningen av det hittil største solcelleanlegget på Romerike.

Lønnsom solenergi 
Ordfører Jørgen Vik påpekte at vi trenger politiske vedtak som tjener kloden, tjener menneskene – og som vi kan tjene penger på. Han mener ROAF-satsingen er et godt eksempel på et lønnsomt klimatiltak.

Anlegget som er levert av Solenergi FUSen, har en tilbakebetalingstid på 17 år. I tillegg til en økonomisk gevinst, genererer solenergianlegget også en betydelig miljøgevinst, tilsvarende 15 tonn CO2 per år.

Et knippe av leverandørene bak det nye ROAF-anlegget.

– Dette er en strategisk miljøsatsing for ROAF. Vi vil sortere avfallet ved hjelp av ren solenergi, sa adm. dir. Synnøve Bjørke i ROAF, under åpningen.

Hun fortalte at fornybar energi skal utgjøre minimum 90 prosent av all energibruk i ROAF, innen 2025.

Smelter snøen av taket
ROAFs nye solenergianlegg klarer seg fint uten snømåking. Dette er det aller første anlegget i Viken fylkeskommune som benytter Weightwatcher-teknologi.

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen og adm. dir. Synnøve Bjørke i ROAF.

Den smarte løsningen gjør at solcellepanelene også kan benyttes som varmekabler – for å smelte snø.

Weightwatcher-teknologien er utviklet av Innos og FUSen, sammen med solenergiekspertene hos IFE på Kjeller.

ROAF-installasjonen omfatter 1930 solcellepaneler og dekker 2500 kvm. Anlegget har kostet 5,2 millioner kroner og gir en årlig energiproduksjon på 300 MWh (300.000 kWh)

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) eies av Enebakk kommune, Gjerdrum kommune, Lørenskog kommune, Nittedal kommune, Rælingen kommune og Lillestrøm kommune.