Back

Norges nye ekspansive eksportbransje

Norsk solenergibransje har de tre siste årene hatt en omsetningsvekst på 52 prosent og en økning i antall årsverk på 60 prosent. Men det er bare begynnelsen. I dag fikk Solenergiklyngen ny status.

Foto: Norsun

– For at Norge skal kunne ha en fremtredende rolle innenfor fornybar energi, er det viktig med et sterkt miljø innenfor solenergi. Solenergiklyngen er en viktig pådriver og arena for innovasjon, kompetanse og vekst, sier Raymond Carlsen, CEO Scatec Solar.

De nær 100 partnerne i Solenergiklyngen fikk i dag ny tillit innenfor programmet Norwegian Innovation Clusters, som eies i samarbeid av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet, og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Disse klyngene vil øke verdiskapingen og innovasjonstakten på viktige områder, ikke minst innen klima og energi, påpekte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Klyngeprogrammet har stor betydning for de bedriftene som er med, understreker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting og økte salgsinntekter. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet, sier Røe Isaksen.

Styrket finansiering

Solenergiklyngen går med dette fra Arena til Arena Pro i programmet. Det innebærer en styrking av finansieringen med en ramme på inntil 6 millioner kroner årlig i offentlig støtte, som matches med tilsvarende beløp fra industrien selv. Det er et solid løft fra dagens 2 millioner pr. år i offentlig støtte. Formålet med klyngeprogrammet er å bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling.

– Vi er stolte og ydmyke, og klare til å jobbe mot nye mål. Partnerne i Solenergiklyngen teller i dag 100 virksomheter og har som mål å bli 250 innen 2025. Sammen skal vi øke verdiskapningen og gjøre Norge til verdens beste arena for innovasjon og testing innen sol og energisystemer, sier daglig leder Trine K. Berentsen.

Omstillingsmotor

Solenerginæringen i Norge er en omstillingsmotor for andre næringer som gir økt verdi ved å trekke på eksisterende kompetanse. Mens klyngen i starten besto av rene solenergiselskaper, tiltrekker klyngen seg i dag selskaper som Equinor og Fred. Olsen Green Power som omstiller seg til solenergibransjen.

Foto: Ocean Sun/Kolibri Media

– Norge har et av verdens mest elektrifiserte samfunn. Vi har tung vannkraftkompetanse, kapital og en samfunnsstruktur som gjør oss gode på innovasjon og likestilling. Vi har verdensledende kompetanse innen olje-, gass- og maritime næringer, og den kan blant annet anvendes til å bygge flytende solkraftverk (FPV), som anses å bli det tredje største markedet innen solenergi, forklarer Berentsen.

Utvider samarbeidet

Da klyngen formelt startet for tre år siden var målet å øke verdiskapingen gjennom forpliktende samarbeid om å styrke FoU-evnen, kompetansen, innovasjon og posisjonering.

– Vi har oppnådd gode resultater på relativt kort tid. I Arena Pro trenger vi et bredere partnerskap for å realisere målene. Vi vil styrke samhandlingen med utdanningssystemet for å øke kapasiteten. Vi må også nå en rekke tilgrensende aktører som energiselskapene, bank og finans, og for eksempel bygg og anlegg. Vi skal også̊ forsterke og utvide arbeidet mot andre klynger og satse bredere internasjonalt, sier Berentsen.

Solenergiklyngens nettverket ble startet i 2013 da aktører i solenergibransjen ønsket en arena for samarbeid og for å jobbe med barrierer. I 2016 fikk nettverket Arena klyngestatus. Sentrale virksomheter i starten var og er fortsatt kjernepartnere; Elkem Solar (REC Solar Norway), Scatec, Scatec Solar, Eltek, Solcellespesialisten, FUSen, Multiconsult og Asplan Viak. IFE, Glava Energy Center og OREEC var sentrale fasilitatorer. 6. september leverte klyngen inn søknad om Arena Pro status. 8. november ble søknaden innvilget.