Back

Skreddersyr vilkår for arbeid i utlandet

Bedrifter med virksomheter over hele verden får hjelp av Thanabal «Vidji» Vijayaindra for å sikre tilstrekkelig gode lønns og arbeidsvilkår for sine utlanlandsansatte.

Stadig flere norske selskaper har behov for flere ansatte i internasjonale markeder. Bedrifter som  sender ansatte til andre land møter en junger av nye utfordringer og risikoforhold, som de må ta stilling til. Det gjelder både økonomiske konsekvenser for bedriften og for den enkelte ansatte.

Det er i dette landskapet Vidji har etablert sin egen sin bedrift. Fra sin base hos Business Lillestrøm har han laget en unik programvareløsning som automatiserer alt som arbeidsgiver må ivareta for ansatte som arbeider i andre land. på disse områdene.

Programvaren Swairi har et enkelt brukergrensesnitt som hjelper bedrifter over hele verden med å holde oversikt over kostnadsnivå, skattesystem og lovgivning rundt arbeidsforhold for ansatte som pendler eller er midlertidig stasjonert i andre land.

– Dette er en stor utfordring også for norske bedrifter. Hvis en bedrift ikke tar de rette grepene risikerer de ansatte å bli utsatt for store avvik i forhold til vanlige, norske rettigheter, som alle tar for gitt, forteller Vidji.

Ved hjelp av Swairi kan arbeidsgiver få på plass ordninger som sørger for at ansatte som jobber over landegrensene skal være trygge på at deres økonomiske og sosiale rettigheter blir godt ivaretatt. For å lette samarbeidet rundt en utstasjoneringsprosess har selskapet utviklet egne, skreddersydde applikasjoner for ansatte og involverte tjenesteleverandører.

Bygde unik programvare
Vidji har mer enn 20 års relevant erfaring fra store, internasjonale selskaper. Han startet arbeidet med programvaren i 2017. Nå er systemet ferdigutviklet – og de første kundene er på vei inn.

– Ved hjelp av dataverktøyet vårt kan arbeidsgiver sørge for at ansatte kan beholde sine rettigheter og arbeidsvilkårene. Rapporteringen til myndighetene blir også mye enklere – uansett i hvilket land de ansatte blir stasjonert i, påpeker han.

Kundene får en oppdatert oversikt over ulike skattesystemer, arbeidstakerrettigheter, multinasjonale skatte- og trygdeavtaler, samt kostnadsnivået der ansatte skal utstasjoneres.

– Programvare og databasen er under kontinuerlig utvikling. Den må hele tiden oppdateres og tilpasses til nye lovkrav i ulike land. For bedrifter som tar seg av dette selv, påløper det mye manuell håndtering av rutiner, forteller han.

Bedre føre vàr
Gründeren har utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgivere som viser hva de må vite om formaliteter og fallgruver for ansatte som sendes på lengre oppdrag i utlandet. Det er lettere for alle parter å kjenne til utfordringen på forhånd, enn å forsøke å rette opp i ettertid.

– For min egen del, var det lysten til å jobbe i et selskap med stor internasjonal aktivitet, som opprinnelig førte meg til Hydro. Der fikk jeg jobbe med internasjonale skatteavtaler og deretter med å ivareta ansatte som jobbet med grenseoverskridende oppdrag, forteller Vidji som er sivilmarkedsfører, med en «Master i International Marketing» fra BI.

Nå er han blitt spesialist på praktiske og økonomiske forhold rundt utenlandsoppdrag. Vidji har førstehånds kjennskap til de fleste problemene som kan oppstå, etter å ha jobbet innen HR, finans, forsikring og pensjon i internasjonale arbeidsforhold – både hos DNV, Hydro, Telenor og Yara International.

Følger opp med råd
I tillegg til programvare, tilbyr Swairi rådgivning og kompetanse til selskaper med stor utenlandsaktivitet. Vidji er allerede i dialog med flere selskaper i Norge, Tyskland og India som ønsker å ta i bruk systemet hans, for å ha en oppdatert oversikt som forenkler arbeidet med avtaletilpasning overfor egne ansatte.

Én ting er at skatteregler, trygdeytelser og helseytelser er svært ulike fra land til land. Formalkrav til arbeidstillatelse varierer også. Det kan dessuten være behov for lønnskompensasjon for ansatte som skal jobbe i land med et høyere kostnadsnivå.

– Bedrifter som har fått langvarige arbeidsoppdrag eller står på terskelen til å etablere ny virksomhet i utlandet, har stort behov for bistand. Heldigvis har Swairi oppskriften på hvilke grep de må ta, smiler Vidji.