Back

Skandinavisk befaring på Lystad brannstasjon

Utslippsfrie byggeplasser får stadig større oppmerksomhet i hele Skandinavia. Med oppføringen av Lystad brannstasjon går Lillestrøm kommune foran – og viser hvordan det kan gjøres.

Maskinføreren er veldig fornøyd med den store el-graveren som er i daglig bruk på Lystad.

Brannstasjonen inngår som et demonstrasjonsanlegg i det EU-finansierte prosjektet Cleancon, som er en del av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Prosjektet skal muliggjøre bruk av utslippsfrie maskiner til bygg- og anleggsprosjekter.

Det var derfor stor interesse fra partnerskapet for samlingen i Sørum 12. mai, der de fikk ta utbyggingen i nærmere i øyesyn – og ta del i erfaringene fra det pågående byggeprosjektet.

Det er en topp moderne brannstasjon kommunen er i ferd med å bygge på Lystad. Prosjektet kjennetegnes også av sterk brukermedvirkning fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

En utfordrende byggeplass
Råtomta for brannstasjonen var en liten kolle i skogen. Et svakt strømnett gjorde utgangspunktet for arbeidet på Lystad ekstra krevende for bruk av utslippsfrie maskiner. Til tross for dette blir prosjektet gjennomført med en stor andel elektriske maskiner.

Prosjektleder Anders Torp hos Håndverkskompaniet er glad for at hurtigladeren nå er på plass. Den sørger for en effektiv utnyttelse av den elektriske maskinparken.

For å få en effektiv lading av gravemaskinene, var entreprenøren villig til å forplikte seg til å ta i bruk en mobil hurtiglader – ettersom slike ble tilgjengelig under byggeperioden. Nå er en hurtiglader med en effekt på 150 kW på plass. Den sørger for å lade den store elektriske gravemaskinen i løpet av én time.

Håndverkskompaniet som er totalentreprenør for brannstasjonen, ble Miljøfyrtårnsertifisert allerede i 2008 og har i en rekke år jobbet i prosjekter med et sterkt fokus på grønn byggeplass.

Skandinavisk foregangskommune
Prosjektpartnerne fra Sverige og Danmark viste også stor interesse for Lillestrøm kommunes helhetlige tilnærming til hvordan kommunen skal redusere klimagassutslippene. Kommunen har – som den foreløpig eneste i Norge – laget en egen «Strategi for grønne innkjøp».

Et viktig delmål i strategien handler om reduksjon av klimafotavtrykket i kommunens bygge- og anleggsprosjekter.

– Det er viktig at nullutslippsteknologi blir tatt i bruk også utenfor de store byene, sier Kunnskapsbyens prosjektleder i Cleancon, Jon Eriksen.

Prosjektdeltakerne benyttet også muligheten til å besøke «Vei og anlegg»-messen på NOVA Spektrum. Kunnskapsbyens Jon Eriksen så blant annet nærmere på Volvos elektriske 23-tonner.

Han er svært godt fornøyd med leveransene fra Lillestrøm kommune og Håndverkskompaniet, og mener prosjektet har bidratt til å gi både kommunen og byggebransjen et kunnskapsløft.

Om Cleancon

Clean Construction Machinery (Cleancon) er et og grenseoverskridende prosjekt i det EU-finansierte Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak-programmet. Prosjektet skal fremmer bruken av utslippsfrie kjøretøy og arbeidsmaskiner.

I prosjektet samarbeider offentlige og private aktører med mål om å øke bruken av fornybar energi i offentlig og privat sektor ved å løfte fram utslippsfrie maskiner til bygg- og anleggsprosjekter og i kommunal drift.

Partnerskapet består av:

 • RISE – Research Institutes of Sweden, lead partner
 • Kunnskapsbyen Lillestrøm, prosjekteier på norsk side
 • Volvo Construction Equipment
 • VA Syd
 • Göteborgs Stads Leasing AB
 • LUP – Leverandørutviklingsprogrammet
 • DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Lillestrøm kommune
 • Viken fylkeskommune
 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • København kommune
 • Tekniska Högskolan i Jönköping