Back

Viken vil fortsette sentralt planarbeid

Arbeidet med nye regionale planer er viktig for å sikre et godt fundament for byggingen av tre nye fylker, mener fylkestinget i Viken. De endelige planvedtakene overlates til de nye fylkeskommunene.

Det regionale planarbeidet er en felles dugnad hvor alle samfunnsaktører i fylket er invitert til å delta. Målet er å finne felles løsninger og legge til rette for at alle kan bidra i utviklingen av fylket.

Spørsmålet om hva skal skje med de regionale planene meldte seg med full tyngde, da det ble klart at fylkestinget vil søke Stortinget om å dele opp Viken.

Skulle arbeidet avsluttes?

Skulle det fortsette som planlagt? Eller skulle fortsette uten å gjøre endelig vedtak, i påvente av at Akershus, Buskerud og Østfold opprettes som nye fylkeskommuner fra 1. januar 2024?

Klare råd fra næringslivet

Kunnskapsbyen Lillestrøm og næringslivsforeningene i kommunen anbefalte på det sterkeste å fortsette arbeidet, slik at nye Akershus fylkeskommune sikres et godt fundament for raskt å få på plass et oppdatert planverk for strategisk samfunnsutvikling.

Dette vil også skape størst forutsigbarhet for næringslivet, påpekte Kunnskapsbyen, Lillestrøm Næringsråd, Fet Næringsforening og Sørum Næringsforum i en felles uttalelse til saken.

– Vi er lettet over at fylkestinget nå har vedtatt å sikre kontinuitet og framdrift i disse planprosessene, sier Inger-Lise M. Nøstvik i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Gode fundament å bygge på

Fylkestinget i Viken mener et nytt og moderne planverk, med basis i FNs bærekraftsmål, vil være gode fundament å bygge de nye fylkene på.

Fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp) mener det er bra at et veivalg nå har blitt gjort, slik at planarbeidet kan brukes i byggingen av de nye fylkene.

– Dette har vært en krevende sak med mange dilemmaer. Nå har vi fått en avklaring på veien videre, og det er viktig både for oss i Viken fylkeskommune som jobber med de regionale planene, og alle eksterne aktører som er involvert i arbeidet, sier hun.

Et overordnet mål med å fortsette det regionale planarbeidet er å sikre at arbeidet med å nå bærekraftsmålene fortsetter, med bred deltakelse og god forankring og – ikke minst – at arbeidet vil bidra til å legge gode grunnlag for politikkutformingen i de tre nye «Viken-fylkene».

Det operative og faglige arbeidet er allerede godt i gang. Det utføres av tverrfaglige prosjektgrupper og referansegrupper i Viken fylkeskommune, supplert med bistand og medvirkning fra relevante fagmiljøer.