Back

Vil bygge Energihuset i Lillestrøm

Akershus Energi og OBOS Eiendom har inngått en avtale om å realisere planene om å bygge Energihuset i Lillestrøm.

Avtalesigneringen mellom Akershus Energi og OBOS Eiendom som skjedde digitalt, med Erik Lindseth, Nils Morten Bøhler, Frank Sagvik, Geir Graff-Kallevåg, Eskil Lunde Jensen og Carl Magnus Hegde Næss. Foto: Akershus Energi

Selv om Energihuset neppe blir nøyaktig slik en tidlig mulighetsstudie skisserte, så er det en klar ambisjon om at bygget skal bli et sentralt kunnskaps- og kompetansefyrtårn for fornybar energi og teknologi.

– Vi skal bygge noe Lillestrøm kan være stolte av, et hus som mange har lyst til å være i. Energihuset i Lillestrøm skal bli et signalbygg for regionen, med lavt klimaavtrykk og innovativ bruk av teknologi og energi, forteller Erik Lindseth, prosjektutvikler i Akershus Energi.

I mai 2020 inngikk Akershus Energi en opsjonsavtale med Lillestrøm kommune om å benytte en tomt rett ved Lillestrøm stasjon. Målet et at bygget skal stå ferdig i løpet av 2025. Partnerskapet starter nå arbeidet med regulering av tomt, konkretisering av alternative løsninger for bygget og kontakt ut mot mulige leietagere.

Bredt fornybarselskap

Akershus Energi har hundre års erfaring med produksjon av vannkraft og fornybar energi. Selskapet har som mål å øke energiproduksjonen i regionen betydelig de neste årene – gjennom nye satsinger på solkraft, vindkraft og hydrogen.

– I Energihuset skal vi samle store og små bedrifter som skal bli et kunnskaps- og kompetansemiljø for fornybar energi og teknologi, sier Lunde Jensen.

Han har stor tro på at Energihuset også vil gi et betydelig bidrag til økt næringsutvikling.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått med OBOS Eiendom som samarbeidspartner i dette prosjektet, sier Akershus Energis konsernsjef Eskil Lunde Jensen.

I tråd med OBOS-målene

OBOS Eiendom er en stor utvikler og forvalter av næringseiendom, med morselskapet OBOS som en av Nordens største boligbyggere.

– Energihuset i Lillestrøm er et spennende prosjekt, som passer oss godt. Vi har stor tro på etableringen av en næringsklynge innenfor energi på denne sentrale tomten. Innovasjon og utvikling av bærekraftige samfunn og byer er viktig for oss, sier Nils M. Bøhler, konserndirektør for næring i OBOS.

Etter at OBOS Eiendom bygget Portalen, har utbyggeren vært på utkikk etter et sentralt prosjekt i Lillestrøm.

– Vi synes det er hyggelig at vi får muligheten til å være med som samarbeidspartner til Energihuset i Lillestrøm. Dette prosjektet har svært høye ambisjoner opp mot bærekraft og miljø, og dette korresponderer svært godt med OBOS sine mål. Akershus Energi og OBOS Eiendom utfyller hverandre godt, sier Bøhler.