Back

Vil skape en urban, bærekraftig landsby

– Vi er bare 2837 hurdølinger. Vi har gått våre egne veier – og av og til har vi tatt noen feil valg. Men tar du ikke tar sjansen på å gjøre noe, så vil det heller ikke skje noe, sier ordfører Runar Bålsrud.

Selv om Hurdal er den aller minste kommunen i Akershus, så er vyene store. Hurdal tar mål av seg til å skape et plussamfunn innen 2025. Og det skal skje gjennom vekst.
– Hurdal sentrum skal bli en urban, bærekraftig landsby med 1000 nye boliger, sier ordføreren.
Han er ikke bekymret, selv om dette vil medføre en dobling av innbyggertallet i kommunen.
– Vi vil at ungdom som er ferdig med utdanningen sin, skal få lyst til å flytte tilbake til Hurdal, sier han.

runar og kjetil
Ærverdig: – Vi har mye historie å vise fram, sier Hurdalordfører Runar Bålsrud (t.v.), her foran hovedbygningen til Hurdal Verk folkehøgskole sammen med kommunestyrerepresentant Kjetil Rydland, som er administrasjonssjef for folkehøgskolen. Herskapelige Hurdal Verk var landets største glassverk tidlig på 1800-tallet. Under krigen var det et «Lebensborn-hjem».

Søker mot Ullensaker
Runar Bålsrud er oppvokst i Hurdal og har sin yrkeserfaring fra Forsvaret og idretten. Etter å ha blitt direktevalgt av innbyggerne gjennom prøveordningen for ordførervalg i 2007, ble Venstremannen gjenvalgt av kommunestyret både i 2011 og 2015.
Nå har Bålsrud gått i kompaniskap med Ullensaker-ordfører Tom Staahle (Frp) med tanke på en mulig kommunesammenslåing.
– Jeg er Hurdals-patriot. Vi skal ikke stå med lua i handa, men være stolt av hjembygda vår. Jeg vet at mange av innbyggerne vil bevare Hurdal som i dag. Men hva om vi ikke kan det? Da må vi finne gode naboer å bygge en felles fremtid sammen med. Som ordfører er det min plikt å se etter løsninger, mener han.
Ifølge Bålsrud er det ingen konkurranse mellom Ullensaker og Hurdal. Slik han ser det, er Hurdal og Ullensaker to komplementære kommuner.
– Vi har ingenting å tape på å slå oss sammen. Mange hurdølinger både jobber, handler og deltar i idretts- og kulturaktiviteter i Ullensaker, så det er et naturlig for oss å strekke oss den veien, sier han.

Trenger Kunnskapsbyen
Hurdal er den eneste kommunen på Øvre Romerike som er medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm.
– Kunnskapsbyen gir oss tilgang på kompetanse. Vi er en liten kommune med begrensede ressurser, så vi er helt avhengige av å samarbeide og spille på lag med de som er gode, sier Bålsrud.
Han mener dette er helt i tråd med visjonen til Hurdal om at «Samarbeid skaper utvikling og trivsel».
– Skal vi klare å bli et plussamfunn innen 2025, må vi først og fremst gjøre noe med det vi kan gjøre noe med. Da må vi ta i bruk moderne teknologi og bygge i tre, slik at vi etterlater et minst mulig miljøfotavtrykk.
Hurdal har for lengst plassert seg ettertrykkelig på kartet gjennom utviklingen av Økolandsbyen. Lokale bedrifter oppfatter at bærekraft-stempelet som Hurdal har bygget opp, er blitt et sterkt konkurransefortrinn.
Kommunen er også med i Interreg Sverige-Norge sitt fornybarprosjekt ecoINSIDE, som ledes av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Det gode liv i Hurdal
Hurdalsordføreren får stadig høre fra utenbygds politikere at de synes det er spennende å følge med på alt som skjer i Hurdal.
– Jeg opplever at ganske mange har begynt å se elementer i Hurdal som stemmer godt overens med hvordan de selv ønsker å bo og leve. Kvadratmeterprisen for en vanlig bolig i Hurdal er om lag 25.000 kroner. Selv om prisen i Økolandsbyen har vært 40.000 kroner per kvadratmeter, har mange likevel valgt å flytte hit fra sentrale strøk i Oslo og Akershus, forteller han
Kommunen har satt seg i førersetet og tatt grep om sentrumsutviklingen – og vil også ta sin del av investeringene i forhold til reguleringsplanen. Det er et helt bevisst valg for å kunne ta grep og knytte prosjektene til Hurdals beliggenhet, næringsliv og naturressurser.
– Vi vil ha én reguleringsplan for hele utbyggingsområdet, der vi kombinerer det beste fra to verdener. Her skal du kunne nyte en urban caffè latte, i en landlig atmosfære, sier Bålsrud.