Back

OREEC inn i Nordsjøprogrammet

OREEC-nettverket i Kunnskapsbyen Lillestrøm er partner i Northern Connection. Dette er et nytt prosjekt under Nordsjøprogrammet, som er en del av EUs Interreg-program for regional utvikling.

– Det nye prosjektet skal styrke samarbeidet i Nordsjø-regionen, sier adm. dir Anita Orlund som gleder seg til å ta fatt på arbeidet sammen med OREEC-nettverket i Kunnskapsbyen.

Det nye prosjektet, Northern Connection, skal fremme grenseoverskridende tiltak for å støtte innovasjon over landegrensene, blant annet ved å teste bruken av innenlandske innovasjonsstøttetiltak transnasjonalt – og adressere hindringer som hemmer konkurransen mellom klynger og regioner.
Prosjektet har som mål å få flere bedrifter til å delta i det nordeuropeiske innovasjonssamarbeidet, ved å styrke de grenseoverskridende klyngene og by-/ region-samarbeidet.

Brobyggerrolle
Northern Connection skal bidra til å bygge bro mellom privat og offentlig sektor innen overnasjonale innovasjonsstøtteordninger.
11 av 25 prosjektsøknader ble godkjent under styringskomiteens møte i København 27.-28. september. De 11 prosjektene vil bli finansiert med til sammen 250 millioner kroner (27,7 millioner Euro) frem til 2020.
EUs Interreg-program – der Norge også deltar – støtter regional utvikling gjennom samarbeid på tvers av landegrensene.

Grenseløst nettverk
Nordsjøprogrammet er et samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Nord-Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen.
– Det blir spennende å se hva samarbeidet i Northern Connection kan lede til av konkrete resultater for å styrke samarbeidet mellom innovative bedrifter i landene rundt Nordsjøen, sier adm. direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Oslo kommune er partner og Akershus fylkeskommune assosiert partner, i i Northern Connection.