Back

OREEC-nettverket feiret 10-årsjubileum

Det er allerede gått 10 år siden OREEC ble opprettet. Jubileet ble feiret av hele OREEC-familien med venner i Oslo House of Innovation, torsdag 29. september.

Til stede var både grunnleggerne av nettverket, tidligere styremedlemmer, ansatte, partnere og gode venner. Jan Carsten Gjerløw fikk også med seg mange godord, da han ble takket av som administrerende direktør i OREEC.
Festkvelden ble innledet av styreleder i OREEC, Odd Jarle Skjelhaugen. Han ønsker forsamlingen velkommen, før kveldens ordstyrer Trine Kopstad Berentsen tok over og innledet til et miljøfaglig miniseminar.

Tilbakeblikk og drømmer
Først ut var Kjell Bendiksen (IFE), som tok for seg utfordringene ved «det grønne skiftet». Per Urdahl tok stafettpinnen videre og fulgte opp med solskinnshistorien om Solel AS.
Bjørn Simonsen (NEL Hydrogen) fortalte om de gode rammebetingelsene for hydrogenbiler i California, noe som også er drømmescenariet hans for Norge. Gry Rohde Nordhus lettet på sløret om Simens sitt arbeid med å elektrifisere transportsektoren både på land, til vanns og i lufta.
Johnny Stuen (EGE) tok for seg det spennende nybrottsarbeid som foregår i avfallsbransjen i sitt foredrag «Fra gråstein til gull», mens Atle Midttun (BI) rundet av med et tankevekkende og framoverskuende foredrag om konsekvensene av den transformasjonen som i den europeisk energiindustrien nå er på vei inn i.

Er ung, men blant de eldste
Eva Næss Karlsen fortalte om sin tid som OREEC-direktør. Per-Olav Lauvstad serverte historiske tilbakeblikk med glimt i øyet, da ha fortalte om OREEC-milepæler og sentrale personer som har satt sitt merke på nettverket fra den spede tilblivelsen og frem til i dag.
På tross av sin unge alder, er OREEC likevel et av de aller eldste fornybarnettverkene i Europa. Kunnskapsbyens styreleder og ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten karakteriserte OREEC som det viktigste nettverket i Kunnskapsbyen og påpekte betydningen av et tett samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringslivet for å skape gode, fremtidsrettede arbeidsplasser.

Blomster og musikk
Anita Orlund overrakte blomster og gave til Jan Carsten Gjerløw og takket ham for den enorme innsatsen han har gjort for OREEC opp gjennom årene, og ikke minst som direktør for nettverket det siste året.
OREECs eget husband «The Sustainables» som var trommet sammen for anledningen, fikk stemningen i taket med sine utvalgte låter av «The Shadows». Besetningen bestod av Kristian E. Vik, Kjetil Storvik, Ole Jacob Flæten, Thor Reitan og Inga Blæsterdalen.

Se bilder fra festkvelden: