Back

Underviste bulgarere om nettverksbygging

Daglig leder i Solklyngen, Trine Kopstad Berentsen, var tirsdag vert for en gruppe på 15 bulgarere på studiereise i Norge for å lære om klynger og nettverk.

Deltakerne på studiereisen var fra ulike departement i Bulgaria var invitert av Innovasjon Norge. Gruppen var først og fremst kommet for å lære mer om klynger, og hadde i den forbindelse uttrykt et spesielt ønske om å få møte en «grønn» klynge.
Trine Kopstad Berentsen orienterte om nettverksbyggingen i OREEC og innen den norske solenergibransjen og arbeidet for å få opprettet Solenergiklyngen. Gruppen fikk også møte adm. direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som fortalte om historien bak forskningsparken på Kjeller.

Daglig leder Trine Kopstad Berentsen Solenergiklyngen og direktør Erik Marstein i FME-senteret for solenergi delte av sine erfaringer med nettverksbygging.
Daglig leder Trine Kopstad Berentsen Solenergiklyngen og direktør Erik Marstein i FME-senteret for solenergi delte av sine erfaringer med nettverksbygging.

Bredt samarbeid
Solklyngens leder tok deretter med seg delegasjonen over gårdsplassen til IFE, der de fikk møte Erik Marstein, som direktør for det nye FME-senteret for solenergi.
– Dette er godt et eksempel på hvordan vi som klynge samarbeider med forskningen og tar i bruk forskningsparkens kompetanse, sier Berentsen.
Marstein inviterte bulgarerne inn på sol-laben. Der orienterte han om utviklingsarbeidet som foregår med å gjøre solenergi stadig mer konkurransedyktig – ikke minst gjennom et nært samarbeidet med partnere fra industrien.

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingen fra Innovasjon Norge er at deltakerne hadde stort utbytte av studiebesøket på Kjeller.
– Dette var et flott tilrettelagt besøk som bulgarerne satte stor pris på, sier seniorrådgiver Knut Ringstad i Innovasjon Norge.

Innenfor EØS-programmet er det etablert flere økonomiske ordninger for europeiske bedrifter som trenger bistand fra norske partnere. Her ligger det muligheter som norske bedrifter burde være interessert i å se nærmere på, mener Trine Kopstad Berentsen.