Back

Spinning Lean Six Sigma i Lillestrøm

Erik Holm fra Business Innovation i Lillestrøm fikk nettopp en utmerkelse ved en Lean-konferanse for ingeniører i San Antonio, Texas. Bedriften er leietaker hos Business Lillestrøm – Kunnskapsbyens datterselskap for oppstartbedrifter og gründere.

Gründer Erik Holm i Business Innovation holdt foredrag på Lean-konferansen for ingeniører i San Antonio.
Gründer Erik Holm i Business Innovation holdt foredrag på Lean-konferansen for ingeniører i San Antonio.

Det er en begeistret Holm som kommer hjem fra Texas. Full av inspirasjon fra mange og lærerike inntrykk forteller han på inn- og ut-pust om Lean i Sykehus, forbedringsprosjekter i IKT-utrulling, nytt fra flere universitet om utviklingen i Lean Six Sigma og forbedringer i tradisjonell produksjonsindustri.
Han er nå i markedet med nye produkter for bedrifter som ønsker å etablere kontinuerlig forbedring som kultur. Et moderne teamutviklingsverktøy støtter opp omkring arbeidet med kontinuerlig forbedring av prosesser, enten det dreier seg om teknologi, helsearbeid, byggeprosjekter eller banktjenester.
– Noen sjefer har benyttet navnet Lean-initiativ til å gjøre toppstyrte kutt i kostnader og ansatte. Dette er ikke Lean, understreker Holm.
Der man har lykkes best, er Lean blitt en måte å tenke på som merkes på alle plan i hele bedriften. Årets Lean-bedrift i Norge 2015 var vindusprodusenten Gilje Tre i Dirdal. Holm så klare likhetstrekk med Gilje da han besøkte et sykehus i Texas, som også hadde lyktes godt i sin Lean-satsning. Folk på alle nivåer var aktive i forbedringsarbeidet. Sjefene hadde sluttet å gi instruksjoner og begynt å gå daglig rundt i bedriften og stille spørsmål.

Smartere hverdag
– Lean handler om å involvere alle, med proaktivt fokus på det som skaper verdi for kunden, om å jobbe smartere, og om å sørge for flyt i produksjonen. Dette gir effektivitetsøkning på en helt annen måte enn ved kutt av kostnader sett fra resultatregnskapet på et sjefsskrivebord.
Six Sigma er mindre kjent som forbedringsmetodikk i Norge. Erik Holm tok sitt svarte belte i Six Sigma på Chalmers i Göteborg, og han utførte Six Sigma-forbedringer ved Volvo-fabrikken i Arvika. Metodikken handler særlig om å gjøre målinger og analysere variasjonen i det man produserer eller i de tjenestene man yter, og fra dette lete etter årsaker og forbedringer. Variasjonene kan være i kvaliteten på produserte vinduer, i ventetid for pasienter som står i kø, eller de kan uttrykke uforutsette forsinkelser i byggeprosesser.
I Lean Six Sigma går man etter prosessene som skaper disse variasjonene og leter etter rot-årsaker og forbedringer. Ofte kan man få ned ventetiden for pasienter til det halve, eller en femtedel, uten at det går ut over effektiviteten til de travle legene, bare ved å organisere seg smartere. Lean Six Sigma-folket leter etter alle typer sløsing – hele tiden.

Utviklet spinnteori
Men hva er Spinning Lean Six Sigma?
Erik lyser opp i øynene og forteller at han for seks år siden begynte å bruke en godt uttestet teamutviklingsmodell. Spinnteorien brukes til å måle, analysere og forbedre gruppedynamikk.
– I Lean Six Sigma er vi veldig opptatt av å måle de problemstillingene vi arbeider med, og ikke bare basere oss på synsing. Spinnteorien for grupper kan måle status i et team, og benyttes for å se fremdriften når vi utvikler dem. Innenfor ulike trinn av team-modenhet i spinnteorien finnes det ett nivå som er perfekt for Lean Six Sigma. Det var oppdagelsen av dette som ga oss en utmerkelse på konferansen i Texas, fortelle han.
Lean Six Sigma kan skape store forbedringer. Den store utfordringen å få til gode prosesser med menneskene som skal arbeide med resultatene, særlig dersom man ikke involveres eller det kommuniseres dårlig. Lean krever modne grupper som har trent på å utfordre hverandre uten å skape unødig friksjon.

Gode gründerkolleger
Business Innovation har arbeidet i et halvt år med å inkludere Spinnmodellen i sitt arbeid med Lean Six Sigma. Nå skal dette produktet ut i markedet.
– Et av de områdene vi ser på, er midlertidige team. Det kan være prosjektgrupper innen bygg eller engineering som kommer sammen for å jobbe på lag over en begrenset periode. Her lager vi workshop-pakker som skal hjelpe teamene til å arbeide effektivt på lag. Med noen små investeringer i starten kan man høste store gevinster gjennom arbeidsperioden. Feil som oppdages sent er dyre, påpeker Holm.
Business Innovation er et av de mange oppstartselskapene som får hjelp fra Kunnskapsbyen Lillestrøm, og som sitter i gründerfellesskapet Business Lillestrøm. Her skapes det nettverk der man lærer av hverandres erfaringer.
– Det er svært ensomt å starte opp bedrifter, så det er godt å ha folk rundt seg som er i samme situasjon og som kan dele opp- og nedturer. Vi unner hverandre å lykkes og håper også å skape merverdi med kontinuerlig forbedring i mange av virksomhetene på Romerike, sier Erik Holm.