Back

Sjekkested for gründere

Business Lillestrøm har i løpet av det siste halvannet året huset 50 nyetablerte virksomheter. Businessenteret på Torvet i Lillestrøm er en kjærkommen møteplass for erfaringsutveksling.

Frokostmøtene hos Business Lillestrøm er en ettertraktet møteplass, som benyttes av gründere i hele regionen.

Å starte egen bedrift kan være en ensom reise, men ikke for gründerne som har etablert seg i lokalene til Business Lillestrøm. Her gjennomføres det ulike typer arrangement, blant annet gründerfrokost hver måned. Dagens frokostmøte hadde finansiering som tema.
Gründerfrokostene til Business Lillestrøm er åpne for alle gründere i regionen – og er gratis. Denne gang ble det raskt fult rundt bordet. Men flere stoler ble tryllet fram slik at det også ble mulig å sitte langsmed veggene.
Kunnskapsbyens Kristin Uvaag Tufte, som er prosjektleder og koordinator for Business Lillestrøm, var strålende fornøyd med at så mange hadde tatt turen til frokostmøtet.
– Nettverksbygging er det viktigste på gründerfrokostene. Derfor setter vi også av godt med tid til å kunne snakke sammen og bli kjent, poengterte Tufte da hun innledet samlingen.

Kunnskapsbyens prosjektleder Kristin Uvaag Tufte og Skedsmo kommunes plan- og næringssjef Andreas Bjørnnes har tro på kunnskapsdeling og samarbeid.

Jakten på penger
Hver gründerfrokost har et eget tema. Denne gang var temaet «Muligheter for støtte og finansiering». Nils Tro fra Etablerertjenesten i Akershus orienterte om de ulike ordningene.
I tillegg til Innovasjon Norge, Skattefunn, såkorn, crowd funding og venturekapital fortalte han også om Legathåndboken som inneholder en del kuriøse muligheter som gründere kan søke på.
– Enkelte kommuner, som Aurskog-Høland og Nittedal, har også etablert egne stipendordninger for sine innbyggere, sa han.

Møteplass for etablerere
Plan- og næringssjef Andreas Bjørnnes i Skedsmo kommune, som også var til stede på gründerfrokosten hos Business Lillestrøm, har stor tro på dette miljøet.
– Oppstartsbedriftene i Business Lillestrøm skaper en nødvendig ramme og miljø rundt etablerertjenestene. Her er det skapt en møteplass som koker av kunnskapsdeling og samarbeid, og som utvikler nye konsepter for tilrettelegging og støtte til bedriftsetablerere, sier Bjørnnes.
Han setter også pris på at de unge etablererne deltar i diskusjonen om byutvikling.
– De har klare meninger om hva slags by de vil ha rundt seg, sier Bjørnnes.