Back

Full sal for fossilfri transport

Transportører, industrivirksomheter og offentlige aktører strømmet til da OREEC, IFE og Bellona inviterer til en idedugnad om fremtidens energibærere for transportbransjen.

Mali Hole Skogen, Ola Elvestuen og Martin Kirkengen er enige om at målrettet bruk av virkemiddelapparatet kan åpne for fremtidsrettet næringsutvikling innen nullutslippstransport.

Batteri, hydrogen og biodrivstoff er fremtidens løsninger for transportsektoren. Utfordringen er å gjøre veien til fremtiden så kort som mulig – og samtidig åpne nye muligheter for norsk næringsliv.
Dette var utgangspunktet for OREEC, Bellona og IFEs dugnadsmøtet for fossilfri transport, på Mesh i Oslo 14. mars. OREECs Clean Tuesday og Bellonaforum hadde for anledningen slått seg sammen om arrangementet.
Etter at Bellonas Odd-Olaf Schei hadde ønsket deltakerne velkommen, utfordret OREEC-direktør Mali Hole Skogen forsamlingen til å bli med på dugnaden.
– Like før nyttår ble elbil nr. 100 000 solgt i Norge. Det gjør oss til et av de fjerde største kunnskaps- og læringsmarkedene for el-mobilitet i verden. Mens eksperter, politiske delegasjoner og produsenter kommer reisende fra hele verden for å se på det norske elbileventyret, utvikles teknologien i transportsektoren i en rasende fart. Vi må derfor spørre oss hvor lenge vi er i denne gunstige rollen. Kan posisjonen Norge har i dag utvikles til å skape norske muligheter som strekker seg ut over at vi er et testmarked? Vi har god tro på at der finnes muligheter for næringsutviklingen i denne sektoren for norsk næringsliv, sa Skogen.

Marius Råstad, som er logistikksjef for utgående transport hos Asko, var opptatt av å få på plass målrettede løsninger for biodrivstoff.

Hydrogen trenger Enova
Martin Kirkengen, hydrogenekspert og avdelingsleder ved IFE, dro deretter opp ulike scenarier med hindringer og muligheter for ulike nullutslippsteknologier – der behovet må bestemme valg av løsning.
Mange var opptatt av at vi nå står på terskelen til en ny tid for hydrogen.
– Veien til hydrogen ligger klar, sa Rolf Fiskerstrand som er konsernsjef i Fiskarstrand verft, som skal bygge verdens første hydrogenferge.
Nicolai Astrup (H) som leder Stortingets transport- og kommunikasjonskomité mener det er viktig å se sammenhengen mellom norsk teknologi og norsk virkemiddelapparat. Han pekte blant annet på de store mulighetene innen den maritime næringen.
Ola Elvestuen (V) som leder av Stortingets energi- og miljøkomité vil bruke alle virkemidler som kan bidra til å rulle ut hydrogennettverk og infrastruktur.
– Det har vært utrolig frustrerende å gjøre vedtak på vedtak, uten at det har skjedd noe. Men nå er dette kommet inn i regjeringens bestilling til Enova, sa han.
Martin Kirkengen sier det som veldig positivt at Elvestuen og Astrup er så entydige på bestillingen, men han er likevel litt avventende.
– Jeg er ikke helt sikker på om Enova har oppfattet dette så tydelig, sier Kirkengen. Han påpeker at hydrogen ikke bare handler om å ta CO2 ut av transporten – men også industrien.

Bellonas Odd-Olaf Schei håper dugnadsmøtet kan være et første skritt mot en ny læringsarena for fossilfri transport.

Insitament for biodrivstoff
Logistikksjef for utgående transport hos Asko, Marius Råstad, var opptatt av å løfte fram løsninger basert på biodrivstoff – som dessuten er klar til å tas i bruk.
– Vi har løsninger i dag for biodrivstoff. De er bare ikke regningssvarende for lastebilbransjen i dag, sa Råstad, og viste til merkostnader på 40 prosent i forhold til dieselbiler.
Et insentiv som kan jevne ut noe av forskjellen ville være å fjerne bompenger for kjøretøy som går på biodrivstoff, påpekte han.
Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt var opptatt av å ha med de næringsdrivende. Det er hos dem mange avgjørende transportbeslutninger blir tatt, minnet hun om.
– De viktige vurderingene skjer i det ytterste brukerleddet. Målet må være at disse går i riktig retning, sa Nøstvik.

Færre biler er best
Pernille Aga som leder programmet Fossilfri 2020 i Ruter, understreket at en betydelig del av løsninger handler om kollektivløsninger – og færre biler på veien.
– Kollektivtransporten har vært i medvind i mange år. Den må bli enda mer attraktiv, sa hun.
IFEs Martin Kirkengen fikk med seg gode innspill fra Aga om å velge ut de best egnede busstilbudene til å prøve ut ny teknologi: – Det er viktig å redusere risikoen for tidligaktørene. Da er det viktig å være oppmerksom på hvilke segmenter av bussflåten som egner seg til å eksperimentere med, sier han.
Odd-Olaf Schei i Bellona ser store muligheter I det fossile fremtidsbildet.
– Asko har brukt ti år på å komme dit de er i dag. Jeg håper dette arrangementet også kan ha vært med på å skape en læringsarena for flere aktører, sier han.

Interreg-prosjektene Blue Move og Green Drive Region var medarrangører på dugnadsmøtet for nullutslippstransport.