Back

«Lundbua» erstattes med «Lundcafê»

«Lund bua» var et velkjent begrep i Lillestrøm. Nå vil et nytt eiendomsprosjekt i kvartal 37, Lundkvartalet, gjerne videreføre historien ved at det etableres en «Lundcafê» når kvartalet nå snart er klart for utbygging.

Lillestrøm by trenger prosjekter for å møte etterspørselen etter gode boliger i en urban byutvikling. Lundkvartelet ligger tvers ovenfor prosjektet Engebrets Promenade på høyre side av Storgata. I tillegg til ønske om å etablere «Lundcaféen» gjør den sentrale beliggenheten at det også vil være naturlig å etablere et identitetsskapende STRØKS torg som en del av prosjektet. Et STRØKS torg er et mindre torg som vil binde Storgata, Engebrets promenade og Lundkvartalet sammen. Dette vil være med på å styrke opplevelsen av gaten og gatestrukturen – og passer slikt sett godt i den kortreiste byen sier initiativtakerne til prosjektet JM Norge AS, Øie eiendomsutvikling og Explore Eiendomsutvikling AS.

Lundkvartalet er et kombinert bolig- og næringsprosjekt. 120 leiligheter legges ut for salg i juni og i tillegg blir det ca. 1.300 m2 næringsarealer. Det er et gjennomarbeidet prosjekt med fokus på kvalitet, spennende arkitektur og gode bo løsninger. Leilighetene har svært gode planløsninger, og det bygges tiltalene utomhus arealer. Plassen i Storgata vil bli en solrik Piazza, og eiendomsutviklerne gleder seg til å finne leietakere som kan skape liv i næringsarealene ut mot denne plassen.