Førjulstreff. Mot internasjonale prosjektmuligheter på tvers av bransjer

OREEC, Solenergiklyngen, INTPOW og EU-nettverkene Hydrogen2020 og MiljøBygg inviterer til åpent møte om finansieringsmuligheter for internasjonale innovasjonsprosjekter. Målet er å koble behov på tvers av teknologiområder og få frem problemstillinger som kan føre til nye internasjonale prosjekter. Vi skal se på aktuelle prosjektutlysninger fra Horisont2020 og Forskningsrådet og diskutere muligheter for samarbeid på tvers av

2016-12-07T10:30:55+01:0013/12/2016|

Sirkulær økonomi-konferansen 2016: Sirkulære og innovative innkjøp

Sirkulær økonomi er blitt et begrep på manges lepper, samtidig som innovative anskaffelser fremheves som en av de største drivkreftene for det grønne skiftet. Den 13.september arrangerer OREEC en konferanse som knytter sammen sirkulær økonomi og innovative anskaffelser. SE PROGRAMMET HER: Konferanseprogram 13.09 pr 060916 Utgangspunktet er tatt i avfallsbransjen og målet med arrangementet er

2016-09-06T21:38:24+02:0013/09/2016|
Go to Top