Back

FFI skal lete etter vann på Mars

FFI lager Nasas nye Mars-radar. Det avanserte radarinstrument, som nå er under utvikling på Kjeller, skal festes til romsonden Mars 2020 Rover. Kjøretøyet skal finne ut om det har vært liv på Mars.

FFIs forskningsleder Svein-Erik Hamran, leder for instrumentutviklingen Leif Damsgård og forsker Mats Øyan jobber for fullt for å få ferdig Rimfax-radaren, som skal hjelpe Nasa å lete etter liv på Mars. Foto: FFI
FFIs forskningsleder Svein-Erik Hamran, leder for instrumentutviklingen Leif Damsgård og forsker Mats Øyan jobber for fullt for å få ferdig Rimfax-radaren, som skal hjelpe Nasa å lete etter liv på Mars. Foto: FFI

Georadaren Rimfax fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er med på ferden for å undersøke grunnforholdene. Radaren er ett av syv instrumenter som skal ombord på Mars-roveren, som skal utforske den røde planeten.
Rimfax skal kartlegge de geologiske strukturene rett under planetens overflate, for å finne steder hvor det har vært vann. Prosjektet gir FFI muligheten til å samarbeide med de beste teknologimiljøene i verden, slik som Jet Propulsion Lab og Califonia Institute of Technology – Caltech.

Så langt har arbeidet med utviklingen av Mars-radaren gått etter planen,
– Prosjektet er i rute og den første hardwaren testes denne uken ved Jet Propulsion Lab, for å sjekke kommunikasjonen mellom Rimfax radaren og roveren, forteller FFIs forskningsleder Svein-Erik Hamran.

Radaroppdraget for Nasa bygger på den radarteknologien som FFI har utviklet for det norske forsvaret de siste 25 årene. Å konstruere et instrument som skal fungere i det tøffe klimaet på Mars, er likevel en ny og utfordrende oppgave. Georadaren er blant annet blitt testet ut i barske forhold på Svalbard.

Geo-radaren er testet i barske forhold på Svalbard. Foto: FFI
Geo-radaren er testet i barske forhold på Svalbard. Foto: FFI

– Mars er en svært kald planet, uten vann på overflaten, med en gjennomfrosset bakke. Radarinstrumenter som skal til Mars må derfor testes i områder med permafrost i bakken og Svalbard er så måte godt egnet, sier FFIs forskningsleder Svein-Erik Hamran.
Rimfax som er basert på ren FFI-teknologi, utvikles i nært samarbeid med Nasa. Radaren bygges på Kjeller. I fjor hadde FFI besøk av 18 representanter fra den amerikanske romfartsorganisasjonens Jet Propulsion Laboratory, som godkjente tilpasningen av Rimfax til Mars-ekspedisjon.
Raketten med Nasas Mars 2020 Rover skal etter planen skytes opp i juli 2020.