Back

Lager klynge for solenergi

Over 60 aktører i Norge og Sverige har gått sammen om å etablere en næringsklynge som skal skape vekst for solenerginæringen. Den nye Solenergiklyngen støttes av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

– Vi blir nå en offisiell næringsklynge som skal skape morgendagens løsninger for ren energi, sier Trine Kopstad Berentsen som er prosjektleder i OREEC, Kunnskapsbyens nettverk for fornybar energi.
Solenergiklyngens opptak i Arena-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd ble markert med en høytidelig tilstelning i Oslo mandag 20. juni. Solklyngen var én av tre klyngesøknader (av totalt 27) som hadde passerte det trange «Arena-nåløyet.»
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overrakte Berentsen det synlige beviset på at Solenergiklyngen er tatt opp i Arena-programmet.– Arena-programmene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping. Klynger og nettverk er gode verktøy både for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og de bidrar til regional vekst, sa Jan Tore Sanner.

Bredt nettverk
Det siste halvåret har Trine Kopstad Berentsen jobbet bredt overfor solbransjen. Hun har klart å samle industrien, leverandører, entreprenører, forskningsmiljøer, kommuner og utdanningsinstitusjoner. ecoINSIDE-prosjektet i Interreg Sverige-Norge-programmet har vært en viktig plattform for dette arbeidet.
– Det er har vært utrolig morsomt å få arbeide med så mange dyktige og kreative solenergibedrifter, sier hun.
Den nye næringsklyngen skal arbeide for økt bruk av solenergi globalt, bistå med elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som overrakte prosjektleder Trine Kopstad Berentsen (midt i bildet) sertifikatet som beviser at Solenergiklyngen er tatt opp som nytt Arena-prosjekt. Med på seremonien var også (f.v.) statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og Fiskeridepartementet, Thor Christian Tuv fra Fusen, Bjørn Thorud fra Multiconsult, Bente Haukland Næss fra Asplan Viak, Josefine Selj fra IFE, Sven Røst fra Scatec, Peter Bernhard fra Asplan Viak og Stein Christensen fra Multiconsult.

Det er et solid partnerskap av kjernebedrifter som står bak Solklyngen:

  • Asplan Viak
  • Elkem Solar
  • Eltek
  • FUSen
  • Glava Energy Center
  • Institutt for Energiteknikk
  • Multiconsult
  • Scatec Solar
  • Solcellespesialisten
  • Teknova

– Gir bransjen et løft
Solenergiklyngen består av 49 bedrifter, ni forsknings- og utdanningsaktører og en rekke utviklingsaktører. Prosjektet er nasjonalt, men har sitt tyngdepunkt i Oslo og Akershus.
Et av de involverte firmaene, er Fusen Solenergi i Lørenskog, som leverer produkter og løsninger for å produsere solenergi fra solcellepaneler. Daglig leder Thor Christian Tuv er fornøyd med anerkjennelsen Solenergiklyngen nå får.
– Solenergi er den viktigste globale trenden innenfor energi. Det er viktig at også Norge kommer ordentlig på banen internasjonalt, sier han.
Prosjektleder Berentsen mener solenerginettverket vil gi både bransjen og regionen et løft: – Dette er framtidas arbeidsplasser, og da er det fint om de kan ligge i vår region. Vi holder jo til på Kjeller, og vi har kommuner som Hurdal og Aurskog-Høland i vårt område som ønsker å satse på solenergi i sine bygg.
Hun forteller at de til nå har fått årlig støtte fra Akershus fylkeskommune, men ser fram til å kunne tenke mer langsiktig. Arena-klyngene får rundt to millioner i året fra Innovasjon Norge i tre år.
– Det kommer veldig godt med. Men vel så viktig er det at dette vil løfte statusen for solenergibransjen i Norge, sier Berentsen.

Dette er Arena-programmet
Arena er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters, som eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
Ordningen skal styrke regionale næringsklynger og bidra til innovasjon, kompetanseheving og internasjonalisering, gjennom økonomisk støtte og faglig bistand.
Klyngene tas opp for en prosjektperiode på tre år, med en mulig til to års forlengelse. De får mellom 1,5 til 3 millioner kroner i årlig støtte. Bedriftspartnerne forutsettes å stille med tilsvarende midler eller egeninnsats.
Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2016 satt av 157 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters.