Back

Lørenskog vil tøyle sola

Lørenskog kommune har flere potensielle prosjekter som kan være gode kandidater for solstrøm- og solvarmeanlegg.


Ledende kommuneansatte har allerede vært på kurs i bestillerkompetanse for solstrøm og solvarme, i regi av Interreg-prosjektet ecoINSIDE og Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Ansatte fra energi og miljø, strategi, prosjektering, innkjøp, drift, eiendom og teknisk avdeling var representert på solenergisamlingen, som ble holdt i Lørenskog Hus.

Stanislas Merlet fra Multiconsult viser hvordan et solenergianlegg fungerer.

Oppskrift for å lykkes
Etter en kort innledning fra daglig leder i Solenergiklyngen, Trine Kopstad Berentsen, var det solenergispesialistene Stanislas Merlet og Øystein Holm fra Multiconsult som overtok regien. De foretok en generell gjennomgang av solenergiteknologien, med fokus på solceller, solvarme og lagring.

Bygningsintegrerte solceller var blant de temaene som ble berørt
Merlet og Holm pekte dessuten på viktige forutsetninger, som eksempelvis graden av spesifikasjon av solenergiløsning, for å kunne gjennomføre et vellykket solenergiprosjekt. De fortalte også om utfordringer i ulike faser knyttet til selve innkjøpsprosessen.

Følges videre
ecoINSIDE-prosjektet vil følge opp og bistå Lørenskog kommune i den videre prosessen.
– Vi er dessuten opptatt av å fange opp læringspunkter, som vi også kan ta med videre til andre kommuner, sier Trine Kopstad Berentsen.

Gjennom ecoINSIDE jobbes det nå med å utarbeide en egen veileder for innkjøp av solenergi til offentlig bygg.