Back

Flere busser gjør Hurdal bedre

Det siste halvåret har Hurdal hatt et busstilbud som har gjort at flere innbyggere og besøkende kan parkere bilen. Med det nye busstilbudet er Hurdal blitt enda mer bærekraftig.

Hurdal kommune er med i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Interreg-prosjektet Green Drive Region. Ordfører Runar Bålsrud (i midten) møtte den norsk-svenske prosjektledelsen under en samling i Hurdal, tidligere i vinter.

Det store endringen kom med innføringen av rute 445 Hurdal – Eidsvoll verk. Hurdalsbussen fikk ny trasé – på østsiden av Hurdalsjøen – til Eidsvoll verk, der bussen korresponderer med toget til Oslo S.

– Nå tar det bare én time å reise kollektivt fra Hurdal Torg og inn til hovedstaden, forteller ordfører Runar Bålsrud.

Tilpasset togtidene
Henriette Rognlien, som er leder for samfunnsutvikling i Hurdal kommune, sier at det nye busstilbudet ikke kan sammenlignes med den gamle «melkeruta» langs vestsiden.

– Det er blitt mye bedre. Nå har vi fått et reelt busstilbud, med nok avganger både om morgen og ettermiddagen, slik at folk kommer seg greit til og fra jobb med buss, sier hun.

Det er blitt mye lettere for hurdølingene å ta seg fram og tilbake fra Oslo. Foto: Henriette Rognlien, Hurdal kommune

Det nye rutetilbudet har vært viktig for å gi pendlere og andre reisende i Hurdal et tilbud som korresponderer med tog og annen kollektivtransport på Øvre Romerike. Fra Eidsvoll Verk er det 15-minutters bussavganger til Jessheim busstasjon, og to tog-avganger i timen til Gardermoen og videre til Oslo S.

Flere avganger, utvidet service
Før kl. 10.00 går det seks avganger ut av Hurdal til Eidsvoll Verk togstasjon. Den siste av de seks ettermiddagsbussene fra Eidsvoll Verk og tilbake til Hurdal går kl. 20.30.

Det forsterkede kollektivtilbudet er også blitt supplert med et utvidet tilbud av servicebuss og bestillingstransport. I tillegg er det opprettet pendlerparkering ved rådhuset og ved bussholdeplassen på Kjerkekretsen.