Back

Elvestuen til OREECs årskonferanse

Jens Ulltveit-Moe

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kommer til OREECs årskonferanse, for å diskutere hvordan Norge kan bli verdensledende på hydrogen.

.

På konferansen – som holdes i Ingeniørenes Hus i Oslo 4. mai – stiller hydrogenbransjen også med tungvekterne Bjørn Simonsen i Nel Hydrogen, Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum og Steinar Eikaas i Statoil..

Thina Saltvedt
Steinar Eikaas

OREEC har samlet et stjernespekket lag av foredragsholdere denne dagen, under temaet «Fra Europeisk Miljøhovedstad til Næringsutvikling».

Konferansen vil ta utgangspunkt i spørsmålet: «Hvordan kan vi bruke posisjonen Oslo får som Europeisk Miljøhovedstad i 2019 til å utvikle næringsliv og arbeidsplasser innen fornybar energi og miljøteknologi?»

Torger Reve
Christa Clapp

Veien mot en fornybar framtid vil kreve store, bærekraftige investeringer. Hva det innebærer vil forsamlingen få høre mer om fra Thina Saltvedt som er seniorrådgiver for bærekraftig økonomi i Nordea, professor Torger Reve på BI, forskningsdirektør Christa Clapp hos Cicero og Jens Ulltveit-Moe, investor og konsernsjef i industriselskapet Umoe.

I tillegg vil en en rekke sentrale aktører fra privat næringsliv og beslutningstakere fra offentlig forvaltning belyse bærekraftig næringsutvikling og innovative anskaffelser – grønn innkjøpsarena.