Back

Vil skape et smartere Lillestrøm

Hun vil gjøre Lillestrøm til et digitalt kraftsenter – og har fått med seg et imponerende team av lokale eksperter til å bli med på reisen.

Lillestrøm har alle muligheter til å kunne fylle rollen som et urbant og digitalt kraftsenter.

Kunnskapsbyens prosjektleder Ine Foss har invitert både kremmere, bedriftsledere, forskere og kommunale beslutningstakere til å bli med på en kreativ prosess, i Lillestrøm Kultursenter 2. november. Her har hun ambisjoner om at deltakerne skal meisle ut konkrete prosjekter for regionsbyen.

– Dette blir en kreativ og innovativ dag, hvor deltakerne får være med å bidra til utvikling av Lillestrøm som et digitalt kraftsenter. Vi kan både forenkle, fornye og forbedre hverdagen vår ved å skape et smartere og sikrere samfunn, sier Ine Foss.

Kreaton som verktøy
Gjennom en prosess hun kaller et kreaton, vil næringsliv og offentlig sektor komme sammen og jobbe med idègenerering.

Konseptutvikling av konkrete ideer og prosjekter vil skje ved hjelp av designmetodikk. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Center of Excellence for digital transformasjon, i Evry Norge.

– Visjonen for Lillestrøm er «Tett på verden». Kreaton-samlingen er et ledd i å operasjonalisere denne visjonen, bygge omdømme og utvikle Lillestrøm som et urbant og digitalt kraftsenter, sier prosjektlederen.

Har smarte fortrinn
Innovasjonstakten i samfunnet er akselererende. Ine Foss holder fram de tunge kunnskapsmiljøene i regionen som viktige støttespillere for lokalsamfunnet.

– Vi er heldige som har kunnskapsmiljøer som både kan og vil bidra med fremtidsrettede og smarte løsninger til hjelp for innbyggerne, næringslivet og det offentlige, sier hun.