Våre nettverk

MØTEPLASSER – CONNECTING COMPETENCE

Gjennom våre møteplasser har vi ikke kun fokus på de forretningsmessige kontaktene som skapes mellom bedrifter. Like viktig er det å bidra til styrket kontakt mellom ulike typer aktører – det vil si innen næringsliv, forskning, utdanning og offentlige virksomheter. Dette stimulerer både utviklingen i den enkelte virksomhet, men også i regionen som sådan. Økt samarbeid mellom disse ulike aktørene er en vesentlig del av Kunnskapsbyens målsetting. Våre møteplasser er fritt tilgjengelig for ansatte i medlemsvirksomhetene, og er som hovedregel gratis å delta på. Her – som i de fleste andre sammenhenger for Kunnskapsbyens virksomhet – utarbeides tematisk fokus og program for en stor del i samarbeid mellom Kunnskapsbyens administrasjon og medlemsvirksomhetene.

OREEC – FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

Nettverket OREEC arbeider for at norske virksomheter skal være verdensledende innen fornybar energi og miljøteknologi. Dette gjøres i et nært samarbeid med fylker, kommuner og andre offentlige og private aktører, for å skape et marked for teknologi og kompetanse fra regionens teknologibedrifter og tjenesteleverandører.

Gjennom sitt omfattende internasjonale samarbeid synliggjør de norske virksomheters kompetanse, og bidrar til nettverksbygging. Innovasjon skapes gjennom samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og utdannings- og forskningssektoren. Fremtidsrettede løsninger krever helhetstenkning og samarbeid på tvers av fagområder. OREEC har en helhetlig tilnærming og tilrettelegger for dialog og økt samhandling mellom ulike aktører på tvers av de tematiske fokusområdene.

URBAN – BY OG REGIONSUTVIKLING

Lillestrømregionen har både et unikt utgangspunkt og enorme muligheter. Samfunnsutviklingen i hovedstadsområdet gjør at spørsmålet for Lillestrøm ikke er om byen skal vokse kraftig, men hvordan veksten skal skje og hvilken by den skal skape. Sentrumsområdet i Lillestrøm er i støpeskjeen, og vil sammen med Kjeller danne en levende universitetsby som tiltrekker seg, og beholder, de beste talentene – og det næringslivet som skal leve av talentet. Vi vil utvikle attraktive sentra i alle deler av regionen.

SMART OG TRYGT – VELFERDSTEKNOLOGI

Et nettverk som kobler offentlig sektor med det private næringslivet for å finne de gode løsningene for fremtiden. Vi blir stadig flere eldre og mange lever lengre med kroniske sykdommer. De fleste av oss ønsker å klare oss mest mulig selv, og leve uavhengige og gode liv. Samtidig er det også slik at antallet ansatte innen helse og omsorg ikke kan øke parallelt med eldrebølgen. Utfordringen med tilgang på arbeidskraft betyr at vi må jobbe smartere og bruke mennesker der mennesker behøves og teknologi der den kan brukes. Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse. Teknologien skal også bidra til mobilitet, fysisk og kulturell aktivitet – og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen.

Konferanser

Konferanser Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerer to store konferanser hvert år: Lillestrømkonferansen arrangeres på våren i samarbeid med LillestrømBanken. Dette er en konferanse for næringslivet som har som målsetting å skape begeistring og

Events

Events Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerer også mindre Events - som seminarer, frokostmøter, Work-shops etc. Disse gjennomføres 3 - 4 ganger pr. år på formiddag, ettermiddag eller kveld med et gitt tema.

Studieturer

Studieturer Èn gang pr. år inviterer vi våre medlemsbedrifter til å delta på en studietur for å få mulighet til å kunne fordype seg i et aktuelt tema. Det er

Generasjon 2045

Generasjon 2045 Bli med å skape det Lillestrøm vi skal gi til neste generasjon Her vil du få et innblikk i hvilke muligheter Lillestrøm har. Og du inviteres til å

SOL – Support quality Of Life

SOL – Support quality Of Life Support quality Of Life – SOL, er en grenseoverskridende satsning på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia. Helsetjenestene er ulikt organisert i Sverige

Business Lillestrøm

Business Lillestrøm Business Lillestrøm er et «Business Center» for deg som er gründer – enten du allerede driver egen virksomhet eller har lyst til å starte. Business Lillestrøm eies av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Lillestrøm Eiendomsforum

Lillestrøm Eiendomsforum Lillestrøm er et av de viktigste knutepunkter i Akershus. Byen står foran en stor fremtidig vekst og en urban byutvikling. I Lillestrøm finnes en rekke grunneiere, og mange av disse