Back

Samler Opplevelsesnæringen

Direktør Christin Kristoffersen på Fetsund lenser, her sammen med Kunnskapsbyens Kari Kapstad og Inger-Lise M. Nøstvik, gleder til oppstartsmøtet for nettverket Opplevelsesnæringen.

Kunnskapsbyen er i ferd med å opprette et nettverk blant leverandørene av gode opplevelser på Romerike – for å sette Opplevelsesnæringen på kartet.

Med utgangspunkt i medlemsbedriftene Fetsund Lenser, Nova Spektrum, Nitja Samtidskunst og Lillestrøm Kultursenter er vi i ferd med å etablere et nytt nettverket som har fått navnet Opplevelsesnæringen.

Målet er å samle tilbyderne av kultur og opplevelser for å løfte Romerike som en fantastisk opplevelsesregion for alle som bor her – og for tilreisende til hovedstadsregionen som gjerne vil oppleve noe annet enn Vigelandsparken, Vikingskipene, Holmenkollen eller Operaen.

Å kunne tilby gode, lokale opplevelser til kunder og samarbeidspartnere vil også være attraktivt for det øvrige næringslivet. Et godt samarbeid på dette området blir også trukket frem som en viktig satsing i Lillestrøm kommunes næringsstrategi.

Kommunens næringsstrategi inneholder flere punkter av interesse for opplevelsestilbydere i regionen:

  • Som er ledd i strategien vil kommunen synliggjøre lokale attraksjoner innen kultur-, møte- og opplevelsesnæringer.
  • Lillestrøm tar også til orde for økt samarbeid mellom ulike tilbydere og aktører som kan levere opplevelser til besøkende.
  • Kommunen vil dessuten bidra til å øke kunnskapen om offentlige virkemidler innenfor reiseliv, innovasjon og landbruk.

Initiativtakerne til Opplevelsesnæringen mener det er behov for å opprette et felles nettverk der vi kan samarbeide om å gjøre opplevelsestilbudene bedre kjent og lettere tilgjengelige for folk. Blant de utfordringene vi må ta tak i er hvordan vil skal bli flinkere til å markedsføre de lokale tilbudene.

For å styrke samarbeidet mellom kultur- og opplevelsestilbydere inviteres interesserte aktører til å delta på en workshop mandag 27. februar 2023 kl. 09.00 – 11.30 på Fetsund Lenser.

Her ønsker vi innspill til samarbeidet i Opplevelsesnæringen. Vi får også besøk av daglig leder Wivi-Ann Bamrud fra Kongsberg Næringsforum, som vil fortelle hvordan de har lykkes med en slik samhandling.